Stöd till primärvården i förbättringsarbete

De husläkarmottagningar i Region Stockholm som genomför ett medicinskt förbättringsarbete får målrelaterad ersättning från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Syftet är att stimulera ökad kvalitet i primärvården.

 

QRC erbjuder stöd till husläkarmottagningarna i förbättringsarbete och nu går det att anmäla sig till aktiviteterna för 2020.

 

Momenten i erbjudandet

Erbjudandet består av ett smörgåsbord med fyra olika typer av stöd. På så sätt kan varje mottagning välja det typ av stöd som passar verksamhetens behov och önskemål. Stöden är olika i kunskapsintensitet och kräver mer eller mindre insats.

 

Momenten är kostnadsfria. För femdagarskursen utgår ersättning för en person per mottagning.

 


 

1. Snabbkurs i förbättringsarbete

I snabbkursen är alla från primärvården välkomna att delta för att höra mer om hur stödet kommer att se ut under året. Vi kommer även att gå igenom grunderna i förbättringsarbete och hur man skapar förutsättningar för att lyckas med förbättringsarbetet.

 

Vi rekommenderar att chefer och nyckelpersoner deltar den här dagen, speciellt chefer som kommer ha deltagare från sin verksamhet i femdagarskursen. Dagen rekommenderas också för medarbetare i primärvården som är intresserade av femdagarskursen men inte har möjlighet att gå den.

 

Tid: den 10 december 2019, kl 13.00–16.30

 

Plats: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Hantverkargatan 11b, lokal Mästaren

 

Anmälan: Anmäl dig senast den 3 december 2019.
Anmälningslänk för snabbkursen

 


 

2. Femdagarskurs i förbättringsarbete

Femdagarskursen är det mest omfattande erbjudandet och vänder sig till dig som vill lära dig eller fördjupa dina kunskaper i förbättringsarbete och ta tillfället i akt att bygga kunskaper som även kommer att ge nytta i framtida kvalitetsarbeten.

 

Utbildningen sträcker sig över nio månader, innefattar fem utbildningstillfällen och bygger på teori och praktik. Under utbildningen kommer du som kursdeltagare att leda ett tvärprofessionellt team i din egen verksamhet och tillsammans med teamet förbättra vården. Du träffar ditt team cirka en timme varje vecka eller cirka 1,5 timme varannan vecka.

 

Ersättning: Ersättning betalas för 1 person per mottagning, men 2 personer per mottagning kan delta i kursen. Ersättningen är 500 kr per deltagare per timme. En kursdag räknas som 7 timmar. Ersättning betalas endast om deltagaren är på plats.

 

Antal kursplatser: 20 vårdcentraler och max 25 personer

 

Anmälan: Anmäl dig senast den 10 december.
Anmälningslänk för femdagarskursen

 

Plats: Västgötagatan 2, plan 4, utom det sista tillfället som kombineras med inspirationseftermiddagen på Hantverkargatan 11b.

 

Schema för femdagarskursen

DatumAktivitetVilka deltar?
15/1
9.00–16.00
Kursdag 1: Introduktion till huvudblocken. Genomgång av grunderna i förbättringskunskap, teori, centrala verktyg samt effektiv mötesteknik. Särskilt fokus på patientsamverkan.Kursdeltagare
11/3
9.00–16.00
Kursdag 2: Från mål till handling. Målformulering och verktyg för att bena ut problem, prioritera förbättringsidéer.Kursdeltagare
22/4
9.00–16.00
Kursdag 3: Mått och mätningar. Mätningar som stöd i förbättringsarbete. Förbättringshjulet.Kursdeltagare
3/6
9.00–16.00
Kursdag 4: Coaching och patientsamverkan. Motivation och
gruppdynamik samt fördjupning inom patientsamverkan.
Kursdeltagare
16/9
9.00–16.30
Kursdag 5: Hållbara förbättringar samt inspirationseftermiddag.
Hur standardiserar man sina förbättringsidéer? Inspirationseftermiddag på eftermiddagen med presentation av
förbättringsarbeten och inbjudna deltagare från alla vårdcentraler och husläkarmottagningar.
Kursdeltagare och på
eftermiddagen chefer
och alla intresserade

 

 


 

3. Inspirationseftermiddag

Den 16 september 2020 är det avslutning och examination för femdagarskursen och på eftermiddagen presenterar deltagarna sina förbättringsarbeten. Alla intresserade är välkomna att delta för att lyssna. Man får även gärna presentera ett eget förbättringsarbete, muntligen eller med en poster.

 

Tid: 16 september 2020, kl 13.00–16.30.

 

Plats: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Hantverkargatan 11b, lokal Hantverkaren

 

Anmälan: Senast 27 augusti 2020. Anmälningslänk publiceras i juni 2020.

 


 

4. Coachning i grupp via telefon

Vi erbjuder coachning i förbättringsarbete via telefon. Telefoncoachningen vänder sig både till dem som deltar i något av momenten ovan och andra inom primärvården som önskar få stöd i sitt förbättringsarbete.

 

Diskussionerna kan utgå ifrån utmaningar, framgångar och frågor som är aktuella för er, till exempel val av förbättringstema, val av mål, val av indikatorer och hur ofta man ska mäta. Ta med din fråga eller bara delta i diskussionen. Du ringer upp på 08-524 82 300 och anger kod 729210. Obs! Om ingen är på linjen inom de första 15 minuterna stängs konferenssamtalet.

 

Tider för telefoncoaching

 

17 december 2019, kl 11.00–12.00
14 januari 2020, kl 11.00–12.00
18 februari 2020, kl 11.00–12.00
31 mars 2020, kl 11.00–12.00
5 maj 2020, kl 11.00–12.00

 

Ingen anmälan behövs.

 


 

Mer information

Läs mer om förbättringsarbete och förbättringskunskap

 

Läs mer om redovisning av kvalitetsarbeten och målrelaterad ersättning på Vårdgivarguiden

 

Erbjudande till primärvården 2020 (pdf, 333 kB)

 

Har du frågor om primärvårdssatsningen? Kontakta Rita Fernholm, projektledare för primärvårdssatsningen, medicinsk rådgivare, specialist i allmänmedicin och förbättringscoach på  08-123 137 51 eller rita.fernholm@sll.se.