Sök till höstens kurs: Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister

Efter fem lyckade omgångar av Coachingakademins kurs i Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister är det nu dags för den sjätte. Den pågår mellan den 3 september 2018 och 3 juni 2019. Den arrangeras i samarbete med Karolinska Institutet och berättigar till 15 högskolepoäng.

 

Kursen riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården. Den bygger på att deltagarna varvar teori med praktik och den involverar  även teammedlemmar från den egna verksamheten. Kursdeltagaren lär sig förbättringsarbetets teoretiska grunder och får coacha ett tvärprofessionellt team i sin verksamhet.

 

Chefer som är kopplade till verksamheten erbjuds att delta i ett särskilt ledarskapsspår. Utbildningen förmedlar en struktur för kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete. Teamet träffas regelbundet och arbetar kring ett förbättringsområde, med koppling till ett kvalitetsregister.

 

Några röster från tidigare kursomgångar:

”Det är viktigt och känns rätt, att professionell stolthet och arbetsglädje är centralt.”
Tidigare kursdeltagare

 

”Det är så här man ska jobba med kvalitetsregister.”
Chef

 

Läs mer och anmäl dig här. Sista anmälningsdag är den 4 maj 2018.

 

Ladda ner informationsfolder här.

 

För mer information kontakta:

Helena Hvitfeldt
Kursansvarig och Programchef QRC Coachingakademi, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, LIME Karolinska Institutet