QRC får nya medel till förbättrad förlossningsvård

QRC Stockholm har fått medel för att stötta förlossningsvården i Stockholms läns landsting (SLL) och Region Gotland även under 2018.

 

Sedan våren 2017 har QRC Coachingakademi gett stöd åt tolv tvärprofessionella kliniska team vid förlossningsklinikerna inom SLL i arbetet med att minska allvarliga bristningar och undvikbara kejsarsnitt. Några av förbättringsarbetena som utförts är en parlör på flera språk vid krystning och en ökad användning av sutueringsmall. Läs mer här.

 

Teamen har deltagit i Coachingakademins skräddarsydda program som omfattat utbildning i bland annat förbättringsmetodik.

 

Coachingakademin har fått medel för att fortsätta stötta klinikerna med insatser som identifierats under programmets gång av både teamen, cheferna och QRCs projektgrupp.

 

– Förutom att vi tillsammans byggt upp kapacitet för ett systematiskt förbättringsarbete i förlossningsvården, börjar vi se positiva effekter redan nu. Graviditetsregistret har också utvecklats i och med det nära samarbetet med teamen och klinikerna. Vi har gjort en fantastisk resa tillsammans. Det glädjer oss att man ser vikten av detta och att vi får möjlighet att utveckla vården vidare, säger Julia Engström Sid, projektledare vid QRC Stockholm.

 

Fakta om satsningen på förlossningsvården
Regeringen och SKL slöt i december 2015 en överenskommelse om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Överenskommelsen utgör en del i arbetet för en mer jämställd hälso- och sjukvård. Satsningen som omfattar cirka 400 miljoner kronor per år pågår under 2015-2019.

 

I september 2017 beslutades om en utökad satsning med en miljard kronor per år 2018–2022.