Om vårt stöd till förlossningsvården på norsk konferens

Förbättringsarbetet med förlossningsklinikerna i Stockholms läns landsting var temat för QRCs föreläsning i Bergen då Fagsenter for medisinske register i Helse Vest, Norge, firade tioårsjubileum. Under rubriken ”Den svenska kvalitetsregistersatsningen – erfarenheter och nästa steg” berättade Julia Engström Sid och Camilla Björk om uppdraget där QRC under två år stöder förlossningsvården. Målet är att minska allvarliga bristningar och undvikbara kejsarsnitt. Intresset bland deltagande kliniker, register och andra var stort.

 

– Det var en stor ära för oss att få berätta om vårt arbete till våra norska kollegor i vackra Bergen. Det är viktigt att satsa på det Nordiska samarbetet och att vi lär av varandra, sa Julia Engström Sid efter besöket.

 

Läs mer om programmet här.