Nudging, nyheter i Graviditetsregistret och erfarenhetsutbyte

Den 19 oktober träffades förlossningsklinikerna i Stockholms län för ett tredje lärseminarium. På programmet stod en föreläsning om nudging, en presentation av nyheter och trender i Graviditetsregistret, samt erfarenhetsutbyte genom att Karolinska Universitetssjukhuset berättade om sitt förbättringsarbete.

 

Det tredje lärseminariet inom satsningen på förlossningsvården i Stockholms läns landsting.

 

Halvdagen inleddes med att Michaela Granfors från Graviditetsregistret presenterade statistik och nyheter i registret. Hon visade bland siffror på att antalet allvarliga bristningar minskar på alla förlossningskliniker i Stockholms läns landsting. Några nyheter som är på gång i registret är dashboards som uppdateras varje dag och möjligheten för användare att ta ut personliga rapporter.

 

Michaela Granfors från Graviditetsregistret.

 

Därefter var Samuel Salzer, beteendestrateg på Beteendelabbet, inbjuden för att föreläsa om nudging* och hur det kan användas för att genomföra förbättringsarbeten i vården. Han berättade om vanliga tankefällor som styr mänskligt beteende och gav tips om nudging-verktyg för att kringgå tankefällorna.

 

Samuel Salzer från Beteendelabbet.

 

Seminariet var en del av den pågående satsning där QRC Coachingakademi stöttar Stockholms sju förlossningskliniker i förbättringsarbete. Målet är att minska allvarliga bristningar och undvikbara kejsarsnitt. Stockholms sju förlossningskliniker, med totalt 12 förbättringsteam, deltar i satsningen.

 

*Fakta
Nudging är verktyg som används för att påverka människors beslut i en riktning som är till nytta för dem själva eller för samhället som helhet. Det görs genom en lätt ”knuff” i önskad riktning, till exempel genom att göra det önskvärda alternativet till standardalternativ eller att göra viktig information mer framträdande. Begreppet ”nudge” myntades av Richard Thaler som 2017 fick nobelpriset i ekonomi.

 

Mer information

Läs rapporten Tryggare kan ingen vara (pdf)

Läs mer och anmäl dig till höstens konferens om förlossningsvård

Läs mer om QRC:s uppdrag att stötta förlossningsvården