Fullspäckad mittenträff för förbättrare

Den 18 januari samlades 160 personer till mittenträff för kursen Förbättringsarbete med hjälp av kvalitetsregister.  De 35 kursdeltagarna tog tillsammans med sina team och chefer del av ett fullspäckat dagsprogram. Halva dagen ägnades åt erfarenhetsutbyte mellan teamen. Efter lunch bjöds på tre föreläsningar.

 

Göran Henriks, utvecklingsdirektör vid Qulturum i Jönköping, berättade om sina mångåriga erfarenheter av förbättringsarbete. Mårten Skogman, leg. psykolog och projektledare på SKL, berättade tillsammans med sin kollega Tyra Warfvinge, koordinator för Nära vård och samordnare Barnhälsovård, om ett stort projekt inom primärvården som kartlagt vad som är viktigt för patienter som söker sig dit för vård och behandling. Stefan Söderfjäll, fil. dr i psykologi, författare och organisationskonsult, avslutade dagen med att tala om olika aspekter av teamarbete.

 

Vad tar du med dig?
Vi frågade några av deltagarna vad de tar med sig från dagen:

 

– Göran Henriks föreläsning, som tydligt visar att han behärskar ämnet förbättringsarbete vitt och brett och som pekade mot framtiden, gav mig både oro och inspiration, sa Robert Jurold, leg. psykolog från Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholm.
Robert Jurold, leg. psykolog från Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholm deltog på miktenträffen på Sheraton Stockholm Hotel.

 

 

Eva Jansson, vårdchef, och Eva Östberg, sektionschef, Södersjukhuset, tyckte dagens höjdpunkt var att ta del av teamens presentationer:

 

– Presentationerna gav oss en ökad insikt, nu förstår vi metoden bättre Vi fick bekräftelse på att det vi gjort så här långt är bra och att vår klinik är på rätt spår.

 Eva Jansson, vårdchef, och Eva Östberg, sektionschef, Södersjukhuset.

 

 

Ulla Andersson, verksamhetschef, och Mikaela Hildebrand, leg. barnsjuksköterska från Capio Vårdcentral Wasa, tyckte att både hålla en presentation av det egna arbetet och lyssna till andra teampresentationer var roligt och gav inspiration.

 

– Idag blev det verkligen tydligt för oss vad fiskbensdiagram kan användas till, sa de unisont.

 Ulla Andersson, verksamhetschef, och Mikaela Hildebrand, leg. barnsjuksköterska från Capio Vårdcentral Wasa.