Fullsatt när SIQ gästföreläste hos QRC

Den 31 oktober anordnade QRC Coachingakademi höstens första nätverksträff för förbättringsarbete, där gästföreläsaren Anne-Charlotte Holmgren från Svenskt institut för kvalitet, SIQ*, presenterade hur man kan bygga kvalitetskultur inom sin verksamhet. Presentationen väckte många frågor och bra diskussioner.

 

Anne-Charlotte Holmgren inledde med att presentera SIQ:s uppdrag och managementmodell. Modellen vilar på forskning och praktisk tillämpning och baseras på framgångsfaktorer som enligt forskningen ger bäst resultat. Framgångsfaktorerna är utmärkande för framgångsrika organisationer.

 

Anne-Charlotte Holmgren från Svenskt institut för kvalitet, SIQ, gästföreläste på QRC:s nätverksträff för förbättringsarbete.

 

Hörnpelarna i SIQ:s managementmodell är kultur, struktur och systematik. En nyckelfaktor som Anne-Charlotte Holmgren lyfte fram var att uppmuntra beteenden som är önskvärda inom verksamheten. Hon menade att sättet vi uppför oss på visar vilken kultur vi har inom verksamheten.  Ett sätt att identifiera organisationens kultur är att fundera kring: ”Hur beter jag mig, eller vi oss, när ingen ser”

En verksamhet med kvalitetskultur främjar lojala och nöjda medarbetare som upplever ett värde. Detta i sin tur leder till kund- och patienttillfredsställelse, en hållbar verksamhet och goda resultat.

 

Organisationer som enligt SIQ:s modell besitter en kvalitetskultur utmärker sig genom att de skapar värde med kunder och intressenter, leder för hållbarhet, involverar motiverade medarbetare, utvecklar värdeskapande processer samt förbättrar verksamheten och skapar innovationer.

 

Du som verkar inom Stockholms läns landsting och vill veta mer nätverksträffarna, eller förbättringsarbete inom vården i allmänhet, är välkommen att kontakta oss på QRC Stockholm på info@qrcstockholm.se.

 

* SIQ är instiftat av regeringen, och har till uppgift att vara det samlande, pådrivande och resursskapande organet för den nationella utvecklingen inom kvalitetsområdet och därmed även stödja internationellt samarbete. Stockholms läns landsting är medlem hos SIQ vilket innebär att du som verkar inom landstinget är välkommen att kontakta Anne-Charlotte Holmgren, kontaktuppgifter finns på SIQ:s webbplats.

 

Mer information

Läs mer om Svenskt institut för kvalitet, SIQ på deras webbplats