24 nya förbättringscoacher på höstens kurs

Nu startar en ny omgång av kursen Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister. Tisdagen den 4 september deltog de blivande förbättringscoacherna i en uppstartsträff tillsammans med sina chefer.

 

Målgruppen för kursen är hälso- och sjukvårdspersonal som vill driva varaktigt förbättringsarbete på sin klinik. Kursen är ett samarbete mellan QRC Coachingakademi och Karolinska Institutet och ger 15 högskolepoäng. Deltagarna varvar teori med praktik under kursen och coachar ett tvärprofessionellt team i sin verksamhet. Deras chefer deltar parallellt i ett ledarskapsspår.
Under uppstartsträffen fick deltagarna ett smakprov på kursens fyra kärnområden: förbättringskunskap, coaching och förändringspsykologi, kvalitetsregister och mätningar samt patientsamverkan. Kursen erbjuder också möjlighet att byta erfarenheter och uppstartsträffen är ett första tillfälle att lära känna varandra.

 

Den här omgången representerar deltagarna olika delar av hälso- och sjukvården: mödravård, vårdcentral, intensivvård, infektion och hälso- och sjukvårdsförvaltning. Dessutom har förlossningsklinikerna i Stockholm erbjudits tio platser som en del av den nationella satsningen ”En förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa” som är en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

 

Några röster om kursen och uppstartsträffen

Emmeli By, Intensivvårdsavdelningen Gävle, deltar som blivande coach

 

Emmeli By

 

– Under uppstartsträffen har jag fått upp ögonen för att man behöver arbeta med att skapa en förbättringskultur på arbetsplatsen, det är inte tillräckligt att bara arbeta med förbättring inom ett projekt. Man behöver hitta en röd tråd i hållbar utveckling utifrån sin verksamhet.

 

– Jag tar också med mig den bit som handlar om coaching och vikten av att vara ”peppande”. Och jag har fått möjlighet att själv reflektera över mina kvaliteter som ledare inom vården.

 

 

Johannes Blom, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting, deltar som chef

 

Johannes Blom

 

– Uppstartsträffen har haft ett väldigt proffsigt upplägg. QRC Coachingakademi är en fantastisk resurs som jag önskar att fler kände till och jag vill uppmuntra olika yrkesgrupper att tillsammans vara delaktiga i kursens innehåll. Eftersom teamen på arbetsplatserna består av flera olika yrkeskategorier är det viktigt att alla är involverade för att förbättringsarbetet ska ge bra resultat.

 

– Jag ser fram emot att tillsammans med mina medarbetare föra in kontinuerligt förbättringsarbete i våra interna processer på HSF.

 

Mer information

Kursen Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister

Goda exempel på förbättringsarbete i vården