Webbsession 4 för KI-kursen

Webbsession för coacher som deltar i Coachingakademins utbildning som ges via Karolinska Institutet, Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister, under läsåret 2018/19.

Tid och plats

Torsdagen den 21 februari 2019
Kl 13.00–15.30
Adobe Connect


Anmälan

Endast för kursdeltagare.


Kontakt

Jenny Björk, QRC Stockholm

jenny.n.bjork@sll.se