Mittenträff för KI-kursen

Träff för teamen, coacher och chefer som deltar i Coachingakademins utbildning som ges via Karolinska Institutet, Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister, under läsåret 2018/19.

Tid och plats

Torsdagen den 17 januari 2019
Kl 9.30–16.00
Marriot Courtyard


Anmälan

Endast för kursdeltagare.


Kontakt

Jenny Björk, QRC Stockholm

jenny.n.bjork@sll.se