Kursdag 1 för primärvårdssatsningen

Kursdag inom den skräddarsydda utbildningen för husläkarmottagningarna i Stockholms läns landsting.

Deltagarna kommer både teoretiskt och praktiskt att få lära sig mer om olika områden som ger goda resultat i vården till nytta för både patienter och medarbetare.

Tid och plats

Onsdagen den 23 januari 2019
Kl 8.30–16.30
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen


Anmälan

Endast för kursdeltagare.


Kontakt

Rita Fernholm, QRC Stockholm

rita.fernholm@sll.se