kontakt person

Pick-graf

Pick-graf är en effektiv metod för att prioritera och välja bland förbättringsidéer. I metoden jämför ni förbättringsidéernas effekt, påverkan, kostnad och ansträngning.


KATEGORI
Förbättringsidéer
TIDSÅTGÅNG
Cirka 30 min
ANTAL MEDVERKANDE
3–7 personer
SVÅRIGHETSGRAD
Medel

MATERIAL
  • Blädderblock eller whiteboard
  • Post-it-lappar med era förbättringsidéer

När ska verktyget användas?

När ni har tagit fram förbättringsidéer, till exempel med hjälp av verktygen brainstorming eller fiskbensdiagram, är det dags att prioritera bland idéerna och välja ut vad ni ska arbeta vidare med.

I en pick-graf hjälps ni i förbättringsteamet åt med att värdera idéerna utifrån hur stor ansträngning som krävs för att genomföra idén och hur stor effekt eller påverkan idén kan ha på det ni vill förbättra. Metoden hjälper er att identifiera idéer som ger stor effekt med minsta möjliga ansträngning eller kostnad.


Hur gör man?

Steg 1: Rita upp en fyrfältare på ett blädderblock eller en whiteboard. Den ena axeln representerar ansträngning/kostnad och den andra effekt/påverkan.

En fyrfältare. På x-axeln står det liten effekt/påverkan till vänster och stor effekt/påverkan till höger. På y-axeln står det liten ansträngning/kostnad högst upp och stor ansträngning/kostnad längst ner.

Steg 2: Skatta idéerna utifrån hur stor ansträngning som krävs och hur stor effekt ni tror att de kan ge. Det gör ni genom att ta en post it-lapp i taget och diskutera de förbättringsidéer som står på dem. När alla har fått säga vad de tycker om en idé placeras post-it-lappen där ni gemensamt anser att den passar i pick-grafen.

En fyrfältare. På x-axeln står det liten effekt/påverkan till vänster och stor effekt/påverkan till höger. På y-axeln står det liten ansträngning/kostnad högst upp och stor ansträngning/kostnad längst ner. Några gröna post-it-lappar är placerade i de två övre fälten och i det nedre högra fältet.

Steg 3: Välj vilka idéer ni vill börja arbeta med i ert förbättringsarbete. Ni kan antingen välja idéer genom att diskutera i förbättringsteamet eller genom att använda verktyget omröstning. Ett tips kan vara att börja med lågt hängande frukt, det vill säga idéer som kräver liten ansträngning men ger stor effekt.

En fyrfältare. På x-axeln står det liten effekt/påverkan till vänster och stor effekt/påverkan till höger. På y-axeln står det liten ansträngning/kostnad högst upp och stor ansträngning/kostnad längst ner. I det övre vänstra fältet står det Möjligt, i det övre högra fältet står det Genomför, i det nedre vänstra fältet står det Avfärda, i det nedre högra fältet står det Överväg.

Steg 4: Spara er pick-graf med de idéer som är kvar. När ni är klara med den första förbättringsidén kan ni gå tillbaka och fortsätta arbeta med fler idéer från pick-grafen.


Utmaningar

En utmaning är att det ibland kan ta lång tid att göra en pick-graf. Ett tips är att bara ta med ett visst antal idéer (max 10) och att ni begränsar tiden för diskussion och fördjupning i varje idé. Om ni har många fler idéer än så, kan ni börja med att använda verktyget omröstning för att minska antalet.

En annan utmaning kan vara att deltagare har sina ”favoritidéer”. Då kan övriga förbättringsteamet hjälpa till med att väga in andra perspektiv och skatta den troliga effekten respektive ansträngning som idén innebär.


Mer information

Pick i pick-graf kommer från engelskans Possible, Implement, Consider och Kill. På svenska kan kategorierna översättas till ungefär Genomför, Möjligt, Överväg eller Avfärda.

MATERIAL
  • Blädderblock eller whiteboard
  • Post-it-lappar med era förbättringsidéer