kontakt person

Omröstning

Omröstning är en metod som hjälper er att välja vilken eller vilka förbättringsidéer ni ska arbeta vidare med. Ni utgår från era förslag och låter varje person i ert förbättringsteam rösta på de idéer som de anser är bäst. På så sätt kan ni sålla bland många idéer och komma fram till en gemensam rangordning.


KATEGORI
Förbättringsidéer
TIDSÅTGÅNG
15 minuter
ANTAL MEDVERKANDE
2–30 deltagare
SVÅRIGHETSGRAD
Lätt

MATERIAL
  • Era förbättringsidéer på en lista eller post it-lappar
  • Pennor
  • Whiteboard

När ska verktyget användas?

Metoden används när ni har tagit fram förbättringsidéer och ska välja vilken eller vilka av idéerna ni ska arbeta vidare med.


Hur gör man?

Steg 1: Se till att alla deltagare har en gemensam förståelse för vad idéerna innebär genom att sammanfatta dem innan ni påbörjar omröstningen.

Steg 2: Bestäm hur många röster varje deltagare får. Ett lämpligt antal röster är ungefär en fjärdedel av det totala antalet. Om ni till exempel har 20 idéer totalt kan var och en rösta på 5 stycken.

Steg 3: Rösta genom att använda pennor och låt deltagarna markera sina röster med streck.

Steg 4: Summera antalet röster på varje idé. Fråga om någon vill motivera att behålla alternativ med få röster till nästa omröstning.

Steg 5: Upprepa steg 2–4 för de idéer som finns kvar. Kom ihåg att minska antalet röster per deltagare så att det motsvarar en fjärdedel av kvarvarande alternativ. Fortsätt tills endast några få alternativ återstår. Om det inte finns en tydlig favorit kan ni antingen ha en gruppdiskussion om vilket alternativ som ska prioriteras, rösta en sista gång eller använda verktyget pick-graf.

Steg 6: Spara övriga idéer. När ni har testat och implementerat er första förbättringsidé kan ni gå tillbaka till idéer och fortsätta arbeta med nästa idé.

En whiteboard-tavla med ett tjugotal idéer på post-it-lapparna. Deltagarna har markerat de idéer de röstat på med orangea hjärtformade lappar.
Omröstning med förbättringsidéerna på post-it-lappar och röster i form av hjärtan.

Utmaningar

Det kan hända att någon i förbättringsteamet känner väldigt starkt för en idé, vilket kan leda till diskussioner i gruppen. Försök att hjälpa gruppen att utforska och hitta förståelse för varandras idéer.

Det kan också hända att ni upptäcker att ni saknar information som ni behöver för att kunna ta beslut om hur ni ska gå vidare. Ni kan då behöva skjuta upp den sista omröstningen till nästa möte för att få tid att ta fram mer information.


Mer information

För att ta fram förbättringsidéer inför en omröstning kan ni använda något av verktygen brainstorming eller fiskbensdiagram.

Verktyget pick-graf kan också användas som komplement till en omröstning. Antingen använder ni pick-graf före omröstningen för att välja ut idéer att rösta om. Alternativt använder ni pick-graf efter omröstningen för att välja bland de idéer som kvarstår efter omröstningen.

MATERIAL
  • Era förbättringsidéer på en lista eller post it-lappar
  • Pennor
  • Whiteboard