Utveckla register

Vi erbjuder ett flertal tjänster för utveckling av ditt register.

1177 Vårdguiden e-tjänster

Analys av utdata

Avrop från ramavtal registerapplikationer

Behovsanalys

Design av formulär och rapporter

Juridik

Kravställning

Lösningsförslag

Näringslivssamverkan

Patientöversikt

Randomiserade registerstudier

Valideringshandbok