På övergripande nivå

1. 1177.se

 

2. 4D

 

3. Ansvar för samverkan mellan kvalitetsregister i Stockholm

 

4. Central stödfunktion

 

5. Juridiskt stöd CPUA

 

6. Näringslivssamverkan

 

7. Samverkan med nationella instanser

 

8. Take care