För psykiatriregister Stockholm och Gotland

1. Förbättringsarbete

Innehåll
Workshop i kliniskt förbättringsarbete kopplat till kvalitetsregisterdata.

Hur hittar ni er egen utdata? Hur använder ni er utdata för att få en bild över vad ni redan gör bra och var förbättringsområden finns? Hur gör man för att förbättra sina resultat? I den här workshopen kommer du att få jobba praktiskt och kanske jobba med er egen data. Hitta förbättringsidéer eller om ni redan har en förbättringsidé, jobba med att förverkliga den.

Tidsåtgång
3 timmar/enligt överenskommelse

Kostnad
Kostadsfritt

 

2. Konferenser

Innehåll
Årlig inspirationsdag om kvalitetsregister och förbättringsarbete med inspiratörer som förmedlar kloka tankar om kvalitetsregister som viktig kunskapskälla. Du kan lära dig mer om och hur registren kan användas för att utveckla och förbättra psykiatriska verksamheter. Inte minst möter du också många av dina kollegor.

Dagen vänder sig i första hand till medarbetare och chefer inom vuxenpsykiatrisk verksamhet i Stockholm och Gotland. Både du som registrerar och använder kvalitetsregister redan i dag och du som önskar börja är välkommen.

Bland de medverkande finns vanligen verksamheter som använder kvalitetsregister och patientföreträdarrepresentanter. De psykiatriska kvalitetsregistren BipoläR, BUSA, ECT, Neuropsyk, PsykosR, Riksät och SBR är på plats.

Tidsåtgång
En dag

Kostnad
Kostnadsfritt för dig som arbetar i Stockholm och på Gotland och har avtal med Stockholms läns landsting.

 

3. Ledning och styrning

Innehåll
Workshop av förbättringscoacher om att arbeta aktivt med mål, öka kvaliteten och följa upp den med registerdata. Frågor om hur ni som ledningsgrupp kan arbeta aktivt med era mål och öka kvaliteten genom att följa upp vården med stöd av kvalitetsregisterdata diskuteras. Hur är era mål och kvalitetsregisterdata kopplade? Hur kan du jobba med kvalitetsregisterdata på ledningsnivå för att effekivisera och säkerställa god vård samt öka registreringsgrad?

Tidsåtgång
4,5 timmar/enligt överenskommelse

Kostnad
Kostnadsfritt

 

4. Nyhetsbrev

Innehåll
Prenumerera

Kostnad
Kostnadsfritt

 

5. Patientsamverkan

Innehåll

Workshop för patientrepresentanter, patientföreningar
Workshop för dig som patientrepresentant! Hur kan du som patientföreträdare/representant/ni som brukarråd ta del av utdata och se och jämföra resultaten för olika enheter och genom samverkan grunat på data bidra till bättre vård.

Enskilda träffar med patientrepresentanter
Träffa en ambassadör för de psykiatriska registren för dig som är anställd som patientrepresentant i en klinisk verksamhet. Få kunskap och ställ frågor om hur du kan använda kvalitetsregisterdata i ditt arbete.

Tidsåtgång
Cirka 1 timme/enligt överenskommelse

Kostnad
Kostnadsfritt

 

6. Platsbesök

Innehåll
Personligt besök av en kvalitetsregisterambassadör till din verksamhet. Går att kombineras med en miniworkshop på ämnet.

Tidsåtgång
1-2 timmar

Kostnad
Kostnadsfritt

 

7. Statistik

Innehåll
Sammanställning av din verksamhets data
Presentation av data

Tidsåtgång
1 timme/enligt överenskommelse

KostnadKostnadsfritt

Kontakt