Forskning

Vi erbjuder flera tjänster för att underlätta forskning på kvalitetsregisterdata.

 

NYHET! Kurs ”Register i klinisk forskning – en värdefull resurs” (0,6 poäng för doktorander), 21-22 november 2017

 

1. Användning av kvalitetsregister i forskning till forskare och forskargrupper

Förmedling av kompetens i biostatistik, hälsoekonomi och epidemiologi.

 

2. Förmedling av tjänster och vägledning för biobanking kopplat till kvalitetsregister

 

3. Kompetens för samkörning av register för forskning, till exempel med hälsodataregister

 

4. Kurs: Användning av register i klinisk forskning

 

5. Rådgivning och vägledning

Studiedesign
Juridiska frågor om utlämnande av data för forskning
Upprättande av forskningsdatabaser

 

6. Valideringshandbok