Statistik

Vi erbjuder ett flertal tjänster inom statistik.

 

Analys av registerdata

Analys, sammanställningar registerdata

Automatisering av statistiska rapporter

Biostatistik och epidemiologisk analys, rådgivning vid design och analys

Data management

Design av vetenskapliga studier

Medverka att registerdata blir användbar för olika användare

Metodologisk rådgivning

Metodstöd

Onlinerapporter

Presentation av data i grafer, tabeller

Problemlösning

Programmering

Realtidsanalys av data (tillgång till Carmonas registerplattform och registerdata)

Rådgivning gällande statistisk mjukvara som R, SPSS och SAS

Rådgivning monitorering och datavalidering

Statistisk modellering och prognostisering

Statistisk, analys

Stickprovsdimensionering/powerberäkning

Transformering och konvertering av data

Täckningsgradsanalyser

Uppbyggnad, utveckling

Variabelkunskap

Verka för datakvalitet och täckningsgrad

Årsrapporter

Design av vetenskapliga studier

Klinikrapporter

Projektledning

Samkörning med andra register

Studieprotokoll

Studiedesign

Transformering och konvertering av data

Uppbyggnad, utveckling

Variabelkunskap

Verka för datakvalitet och täckningsgrad

Årsrapporter