Starta register

Vi erbjuder följande tjänster när du ska starta ett kvalitetsgregister.

1. Ansökan om inrättande av kvalitetsregister

Innehåll

  • Startmöte (information om kvalitetsregister och dialog kring aktuellt behov och förutsättningar
  • Stöd med dokumentation för ansökan om beslut (patientinformation, översiktlig variabelförteckning)

Tidsåtgång
< 20 timmar

Kostnad
Kostnadsfritt för anslutna register, övriga register enligt offert.

 

2. Mallar för registerarbete

Innehåll

  • Förmedla och anpassa mallar

Tidsåtgång
Inom ramen 20 timmar.

Kostnad
Kostnadsfritt inom de 20 timmarna för ”Ansökan om inrättande av kvalitetsregister.
Överstigande timmar enligt offert.