Patientsamverkan

1. Inspiration/föreläsning om patientsamverkan

För vården – Att förbättra med patienter
Är ni intresserade av ämnet patientsamverkan och vill få en inblick i varför det är en viktig och självklar del i utvecklingen av vården, registren och forskningen. Vi på QRC Stockholm kan erbjuda en inspirerande presentation om patientsamverkan som levereras av närstående och vårdgivare. Om ni vill fördjupa er i ämnet och vill få en djupare insikt i hur ni kan börja arbete enligt den inspirationen ni får från vår presentation så finns även vår tjänst, patientsamverkansstöd.

Innehåll
Förberedelsemöte
Anpassning av föreläsning enligt era behov. Föreläsningen innehåller följande grunddelar:
Vad är patientsamverkan?, Varför är den viktig?, Hur gör man? Några goda exempel.
Genomförande av 1-2 timmars interaktiv föreläsning – som ger ökad motivation, inblick i vissa metoder och utrymme för frågor/diskussion
Utvärdering

Tidsåtgång
10 timmar

Kostnad
Enligt offert

 

För patientföreningar – Introduktion till kvalitetsregister: Vad kan de göra för mig och min patientgrupp?
Är du nyfiken på patientsamverkan i kvalitetsregisterarbete och hur just du kan ha en betydelse i vårdens utveckling som patient eller anhörig. Vi på QRC Stockholm vill med denna föreläsning ge dig ökad inspiration, motivation och mod till att möta de farhågor samt utmaningar du kan uppleva som styrgruppsmedlem/patientföreningsmedlem.

Innehåll
Förberedelsemöte
Anpassning av föreläsning enligt era behov
Genomförande av 1-2 timmars interaktiv föreläsning
Utvärdering

Tidsåtgång
10 timmar

Kostnad
Kostnadsfritt

 

2.    Stöd i utveckling av patientsamverkan

Är du som patientföreträdare, vårdarbetare, registerarbetare eller forskare intresserad av att komma igång med patientsamverkan i ditt dagliga arbete, men inte vet hur. Vi kan ge dig konsultstöd, vara bollplank och hjälpa dig att komma igång med patientsamverkan.

För patientföreträdare
Vill du bli mer effektiv i din styrgrupp eller i ditt förbättringsteam? Vi erbjuder utbildningar och stödjer ett nätverk av patienter, närstående och företrädare som arbetar med registerutveckling och vårdförbättring.

För registerhållare
Vill du få en ökad insikt i patientperspektiv i registerstyrgrupper. Vi kan vägleda registerhållare och – koordinator genom att rekrytera, förbereda och engagera patientföreträdare i styrgruppen, samt stödja dem genom det första mötet i styrgruppen.

För vårdarbetare
Vill du öka patientperspektivet i ditt förbättringsarbete inom din vårdverksamhet? Vi har metoder/verktyg som hjälper dig att ”förbättra din förbättring” steg för steg.

För forskare
Vill du arbeta med patienter som forskningspartners i stället för bara forskningsobjekt? Vi lär dig mer om hur man går tillväga.

Innehåll
Startmöte
Studie, utvärdering, intervju
Rapport med rekommendationer
Deltagande i tre arbetsgruppsmöten
Uppföljningsfrågor i 30 dagar

Tidsåtgång
Timmarna varierar

Kostnad
Enligt offert

Kontakt
Cristin Lind, 08-123 132 86 och Neha Sharma, 08-123 135 66