Förbättringsarbete

Inom ramen för QRC Coachingakademi erbjuder vi tjänster för förbättringsarbete genom vår nio månader långa utbildning, våra skräddarsydda program och genom vårt utvecklingsstöd.

 

1. Utbildningsprogram i tre delar

Innehåll
Del 1: Utbildning till förbättringscoach: En person i verksamheten utbildas till förbättringscoach genom uppdragsutbildningen ”Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister”, som ger 15 högskolepoäng vid Karolinska Institutet.

Del 2: Teamutveckling: Förbättringscoachen som går utbildningen har ett kliniskt team, som engageras i det lokala förbättringsarbetet. Teamet medverkar vid två seminarier för att presentera sina resultat och dela erfarenheter. Varje team får stöd och verktyg för att ta med patientens perspektiv på ett meningsfullt sätt.

Del 3: Ledarskapsprogram: En till två chefer med koppling till teamet har möjlighet att delta i ett särskilt utformat ledarskapsprogram.

Tidsåtgång
September – juni, antal timmar XX

Kostnad
25 000 kr + moms per deltagare

 

2. Skräddasydda program

Innehåll
Skräddarsydda program skapar flexibla möjligheter till kompetenshöjning i teamcoaching och förbättringsarbete samt effektiv kompetensspridning genom nyckelpersoner.

Våra skräddarsydda program för förbättringsarbete passar olika organisationer och nivåer, efter behov och önskemål. Programmen kan omfattas av till exempel utbildning av förbättringscoacher inom organisationen, att utveckla sjukhusnoder med kompetens inom förbättringsarbete, kvalitetsregister och mätningar samt att tillhandahålla coaching för ett eller flera kliniska team.

Tidsåtgång
Enligt överenskommelse.

Kostnad
Enligt offert.

Exempel på kunder som beställt skräddarsydda program:

 

3. Utvecklingsstöd för kvalitetsregister

Innehåll
Vi erbjuder stöd åt registerhållare andra drivande personer inom kvalitetsregister för att optimera kvalitetsregister för användning i kliniskt förbättringsarbete. Det kan omfatta till exempel att optimera visualisering av utdata eller att utveckla variabler som speglar effekter av förbättringsinsatser.

Tidsåtgång
Enligt överenskommelse.

Kostnad
Enligt offert.

 

Kontakt