Data och IT

1. Anslutning

Innehåll
Behovsinventering och matchning mot existerande tjänsteinfrastruktur
Genomgång av tekniska förutsättningar
Koordinering av anslutningsförfarande

Tidsåtgång
Enligt offert

Kostnad
Enligt offert

 

2. Avrop av IT-tjänster

Innehåll
Projektledning (projektledare, projektverktyg)
Ta fram underlag för avrop i samråd med register och ansvarig myndighet
Förmedla och sammanställa frågor och svar vid avrop
Administrera inkomna handlingar

Tidsåtgång
< 20 timmar

Kostnad
Kostnadsfritt

 

3. Datauttag

Innehåll
Datauttag
Rimlighetsbedömning av hämtade data

Tidsåtgång
Enligt offert

Kostnad
Enligt offert

 

4. Kvalitetssäkring av data

Innehåll
Datakvalitetsgenomgång
Rättande av identifierade fel

Tidsåtgång
Enligt offert

Kostnad
Enligt offert

Kontakt