Vad är en itembank?

En itembank är en modern form av enkät med ett stort antal frågor som kan individanpassas. Med hjälp av ett datorprogram väljs de mest lämpade frågorna till varje person utifrån dennes svar på föregående frågor. Alla svar är jämförbara precis som i en traditionell enkät även om personerna inte svarar på samma frågor och på olika många. En enkät i en itembank är vanligen kortare än en traditionell enkät.

Metoden kallas Computer Adaptive Testing, CAT. Enkäterna/bankerna är uppbyggda med hjälp av modern mätteori, Item Response Theory (IRT), till skillnad från de flesta traditionella enkäter, som oftast är uppbyggda med hjälp av klassisk mätteori.