Aktiviteter

QRC Forum, 26 oktober, Stockholm
Vad är problemet med patientrapporterade mått? Nya möjligheter med Itembanking.

Läs mer och anmäl dig här.

Framtidens PROM nu, informationsträff, 1 september, Göteborg
Om implementeringen av (inter)nationella itembanker för patientrapporterade mått i Sverige.

I programmet medverkar bland andra Chris Gibbons, NIHR Research Fellow, University of Cambridge, England:
Transforming patient-reported outcome assessment: the role of adaptive tests and tailored feedback.

Ladda ner programmet här.
Läs mer och anmäl dig här.