Patientrapporterade mått – nationellt projekt

Projektet patientrapporterade mått är ett nationellt initiativ som påbörjades under våren 2016.

Läs mer här.