Medarbetare

Kontakta oss om du vill:

– Starta eller vidareutveckla ett register
– Arbeta professionellt i vården och använda kvalitetsregister i förbättringsarbete
– Använda kvalitetsregister i forskning
– Utveckla nya innovativa verktyg, arbetsmodeller eller beslutsstöd för att använda kunskap i vården på effektivare och mer värdeskapande sätt

Vi samverkar också med organisationer, myndigheter och företag som använder eller vill använda kvalitetsregister för att förbättra vårdkvaliteten och forska om hur vården fungerar.

Välkommen att kontakta oss!
info@qrcstockholm.se

 
 • Helena Hvitfeldt Forsberg

  Helena Hvitfeldt Forsberg
  Kursansvarig

 • Jenny Björk

  Jenny Björk
  Projektledare, certifierad teamcoach, leg. sjuksköterska med specialisering i psykiatri

  Tel: 08-123 138 89
  Tel: 070-001 13 33

  E-post >

  Jag brinner för att bidra till utvecklingen av vården och har ett speciellt hjärta för psykiatrin. Det är otroligt spännande att jobba här med andra som också är passionerade för sina ämnen och områden. Jag blir glad av att se människor utvecklas och gro i QRC Coachingakademi.

   

  Jag är psykiatriregisterambassadör för Svenskt Beroenderegister och ECT-registret samt kontaktperson för Riksät. Mitt uppdrag är att stimulera till ökad registrering och användning av data från de psykiatriska kvalitetsregistren för förbättringsarbete i Stockholmsregionen och på Gotland. Jag är också coach i QRC Coachingakademi där jag stöttar blivande coacher under deras utbildning.

   

  Min högskoleutbildning som sjuksköterska med inriktning på psykiatri och beroende har jag från Yrkeshögskolan Novia i Vasa. Jag kom till QRC 2014. Innan dess arbetade jag inom heldygnsvård och FoU-verksamhet. Jag är utbildad teamcoach i förbättringsarbete och instruktör i grund HLR, S-HLR, D-HLR och första hjälpen. Är styrgruppsmedlem i kvalitetsregistret BUSA.

   

  Jag är född i Finland och har svenska som modersmål. Som student var jag aktiv i studentpolitiken på lokal, nationell och europeisk nivå under många år och det var väldigt roligt och lärorikt på många sätt. Flyttade till Stockholm 2010. Var med i en actionkomedi för barn som tonåring men valde som tur en annan karriär.

 • Gunilla Jacobsson-Ekman

  Gunilla Jacobsson-Ekman
  Projektledare, FoUU-ansvarig Registerutveckling, Forskning

  Tel: 08-123 131 43
  Tel: 070-001 15 13

  E-post >

  Jag har arbetat med handläggning och projektledning av hälso- och sjukvårdsfrågor inom SLL i över 10 år, och forskningsstöd för utveckling av hälso- och sjukvården i över 15 år. Dessförinnan arbetade jag med grund- och interdisciplinär forskning och utbildning på Karolinska Institutet i ca 12 år.

   

  Jag arbetar med stöd för samverkan, utbildning och forskning för kvalitetsregister och kvalitetsregisteranvändare. Här ansvarar jag sedan flera år i en registerforskningskurs, har medförfattat en bok om kvalitetsregister (på svenska och engelska) och arbetar aktivt med kunskap och former för registersamverkan inom Norden. Dessutom är jag kontaktperson och projektledare för flera av QRC:s anslutna kvalitetsregister, såväl nystartade som väletablerade.

   

  Det är verkligen motiverande med att arbeta med kvalitetsfrågor inom hälso- och sjukvården. Att ha levande samtal med läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter m.fl. m.fl. om deras vardag. Gemensamt går vi igenom såväl upplevelser vad som fungerar och när, som reflektioner kring när man inte känner att ens kunskap, verktyg och resurser inte räcker till. På detta sätt kan jag stödja dem med att beskriva och vårda det som fungerar, exempelvis i form av hur, vad och varför man registrerar. Jag kan också stödja genom att lösa problem som kan upplevas som svårhanterade, genom att använda och sammanföra lösningar som faktiskt finns och de personer som har ansvar och praktisk erfarenhet.

   

  Jag började arbeta på QRC Stockholm våren 2012, när vi fortfarande var ganska så nystartade.

   

  Innan jag kom till QRC har jag arbetat inom SLL sedan 2005 med: utveckling av program för framtidens hälso- och sjukvård, landstingets investeringsstrategi för hälso- och sjukvård, landstingets sakkunnigstruktur inom hälso- och sjukvård, genom att samordna, projektleda, stödja, utveckla, organisera, analysera, sammanställa m.m.

   

  Jag är född i Göteborg, och flyttade till Stockholm i början av 1990-talet. Intressen jag har och försöker bevara är familjen, idrott, musik, och skapande och textarbete i olika former.

   

  I min utbildningsryggsäck har jag flera examina: Fil.mag. i Kemi, Göteborgs universitet 1994, Med dr Neurovetenskap, Karolinska Institutet, 1997, Civilekonom D.H.S., Handelshögskolan i Stockholm, 2002. Dessutom har jag ett antal högskolepoäng utöver det, exempelvis inom medicinsk teknik, juridik, elektronik och elektroniska system. Jag uppskattar verkligen att leta, hitta och använda kunskap och erfarenheter hos mig själv och andra, oavsett om det gäller i vardagliga möten, projekt, internetresurser, kurser eller forskning.

 • Robert Larsson

  Robert Larsson
  Jurist

  Tel: 08-737 44 52
  Tel: 070-737 44 52

  E-post >

 • Maria Anna Di Lucca

  Maria Anna Di Lucca
  Statistiker

  Tel: 08-123 135 55
  Tel: 070-737 35 55

  E-post >

  Jag brinner för att arbeta med realistisk data, att använda både traditionella statistiska och de allra senaste metoderna för att bidra till en bättre hälsa.

   

  Min roll på QRC är statistiker. I mitt jobb ingår att analysera och visualisera data och visa på resultat från kvalitetsregistren. Jag arbetar också med registrens årsrapporter. Jag har bred erfarenhet inom interpretation (tolkning) med tyngdpunkt på resultat i sociala livet och i förbättringsarbete. De senaste fyra åren har jag specialiserat mig inom området ”Analysrealistisk data”. Jag är postdoktor (fil. dr?) i medicinsk epidemiologi och biostatistik samt i suicidforskning och prevention för psykisk ohälsa, där jag har publicerat artiklar. Min utbildning tog jag både i Italien och i Houston, USA, där jag skrev min avhandling vid M.D. Anderson Cancer Center. Det var då jag förälskade mig i realistiska applikationer inom biostatistik. Jag kom till QRC 2014, då närmast från Karolinska Institutet.

   

  Jag är född i södra Italien, i Benevento, och uppvuxen i Caserta, båda nära Neapel. Under mina semestrar åker jag gärna till Italien för att träffa föräldrar, släktingar och vänner. För mig är det viktigt att åka dit, men jag känner mer och mer att Sverige börjar bli mitt nya hem. Att jag valde att bo i Sverige beror på att alla pratar engelska. Nu studerar jag svenska på kvällarna.

 • Camilla Björk

  Camilla Björk
  IT-arkitekt, teknisk projektledare

  Tel: 08-123 133 22
  Tel: 072-582 30 22

  E-post >

  Det jag brinner för är att underlätta. Att användare av system får bästa möjliga lösning och att deras röster är de som hörs högt under utvecklingsprocessen är viktigt för mig. Jag är duktig på att kommunicera över gränser och kan språket både inom vård och IT.

   

  På QRC arbetar jag som projektledare för tekniska projekt – antingen utveckling, test eller införande, ofta alla dessa delar. Jag började som konsult på QRC 2013 och anställdes 2015.

   

  Jag är civilingenjör i elektroteknik från KTH. Min erfarenhet av IT-stöd till registerbaserad forskning och epidemiologiska studier är lång. Innan jag kom till QRC arbetade jag länge på Karolinska Institutet som utvecklare, databasadministratör och analytiker. Jag har varit projektledare i många större utvecklingsprojekt och arbetat som testare för IT-system inom epidemiologisk forskning.

 • Lillemor Bergström

  Lillemor Bergström
  Projektledare

  Tel: 08-123 131 34
  Tel: 070-001 19 79

  E-post >

  Nyfikenhet och möjligheter till nya lösningar driver mig framåt. Jag engageras av att hitta nya arbetssätt, ta bort grus i maskineriet och förenkla tröga processer. Att skapa struktur och arbetssätt för bättre och säkrare resultat. Jag vill och hoppas kunna bidra till en utveckling inom vården som hjälper till och skapar redskap för patientsäkerhet och dialog med patienterna kring deras verkliga behov.

   

  Min roll på QRC är projektledning. Jag har uppdraget som koordinator för Svenska neuroregister och arbetar med registerutveckling för våra nationella kvalitetsregister. I det ingår bland annat utveckling och upphandling av IT-tjänster.

   

  Jag har många års erfarenhet av att planera, organisera, följa upp och driva verksamhetsutveckling och förbättringsarbete inom vården. Jag kom till QRC 2013. Är sjuksköterska i grunden och har påbyggnad inom ledarskap och organisation samt vårdlogistik. Jag har ett förflutet på bland annat kardiologen på Södersjukhuset.

 • Susanna Lagersten

  Susanna Lagersten
  Enhetschef

  Tel: 08-123 131 22
  Tel: 070-001 15 14

  E-post >

  Jag är verksamhetschef för QRC Stockholm sedan mars 2017. Jag har arbetat med kunskapsstyrning, kvalitetsregister och utveckling i hälso- och sjukvården under många år, en stor del av tiden som chef och i ledande befattningar.

   

  Min bakgrund är en utbildning i beteendevetenskap, och en MBA. QRC-coach och diplomerad chefscoach finns också på min meritlista

 • Hans Lindqvist

  Hans Lindqvist
  Registerutvecklare, vårddesigner

  Tel: 08-123 133 64
  Tel: 070-324 00 41

  Teamarbetet är grunden till allt arbete. Jag brinner verkligen för att delta i en förändringsprocess vare sig det handlar om att lyfta fram verklig behov eller att facilitera en innovationsprocess.

   

  Mitt huvudsakliga arbetsområde är systemarkitektur. Där plockar jag upp kundernas processer och visualiserar dem för att få syn på behov. Nästa steg i processen är att matcha behov mot existerande infrastruktur, eller om det behövs, planera för innovation.

   

  Jag började på QRC 2015. Har en teaterutbildning, är legitimerad sjuksköterska och har en master i hälsoinformatik där jag specialiserat mig i designmetoder. I mitt arbete som skådespelare under tio år har jag både skapat ett intresse och en förmåga att arbeta i grupper som befinner sig i förändringsprocesser. Min kliniska bakgrund som sjuksköterska har laddat mig med klinisk erfarenhet från geriatrik, psykiatri och transplantation. Vidare har jag arbetat med designmetoder som verktyg i offentlig verksamhet.

   

  Vikten av teamarbete och att ha fokus är något jag lärt mig genom en av mina stora passioner – bergsklättring.

 • Emilia Ricciuti

  Emilia Ricciuti
  Kommunikatör

  Tel: 08-123 130 61
  Tel: 070-002 83 16

  E-post >

  Skapandet! Det är min stora passion som kommunikatör på QRC. Att berätta om allt spännande och viktigt vi gör, se vår hemsida växa, inta nya skepnader och former och implementera nya verktyg. Det är en fantastisk resa att följa hur QRC växer fram.

   

  I min roll ingår att ansvara för våra kommunikationsaktiviteter som hemsida, intern- och extern kommunikation, våra deltaganden på mässor och konferenser med mera. Vår hemsida, ett fönster ut mot mottagarna, är en viktig kommunikationskanal där jag har stort fokus. Min långa erfarenhet inom vår ”bransch” har gett mig ett stort och viktigt nätverk och goda kunskaper i hur den är organiserad. A och O i min roll.

   

  Jag kom till QRC 2012, började inom området administration och har sedan inriktat mig mot kommunikation. Jag påbörjade min utbildning till kommunikatör under 2013.

   

  Jag är född i Budapest, men kom till Sverige när jag var liten. Jag talar många språk flytande. Min familj är lite av ett internationellt team. Min man är från södra Italien, det pratas oftast italienska och svenska i vårt hem, ibland hänger ungerska med på ett litet hörn. Jag älskar att dansa och tävlingsdansade i pardans när jag var ung, det skulle vara kul att återuppta dansen igen. Men till dess dansar jag vidare på kommunikationsscenen.

 • Inger Rising

  Inger Rising
  Btr enhetschef

  Tel: 08-123 135 12
  Tel: 070-001 78 37

  E-post >

  Jag stortrivs i mitt arbete som btr enhetschef på QRC. Jag har ett fantastiskt team runt mig och är stolt över vad vi åstadkommer. År 2011 fick jag uppdraget att för Stockholms läns landsting ta fram förutsättningar och beslutsunderlag för kvalitetsregistercentrat QRC Stockholm. Sedan dess har jag med mina kollegor arbetat med inriktningen att vården ska vara en resurs i människors hälsosituation, att den ska förebygga ohälsa, bota och lindra.

   

  I min roll ingår förutom att vara ledare, att stötta framtagandet av olika typer av kunskapsunderlag och tjänster som driver vården och hälsoutvecklingen. Bästa tillgängliga kunskap ska vara möjlig i varje vårdsituation. Utfallet av vården ska ge möjlighet för patienter, vårdpersonal, beslutsfattare och forskare att få underlag för bästa beslut och kunskaper. Detta är en cirkel där alla bidrar.

   

  Som sjuksköterska med specialitet inom barn- och distriktsvård och med vårdpedagogisk examen har jag alltid drivits av att göra gott för de behövande och stärka patienter och närstående. Jag har utvecklat kunskapsunderlag som Vårdhandboken, drivit stora projekt som Punk (Primärvårdens utveckling nationell kvalitet), Primdok (modell för att beskriva primärvården) och Tuff (satsning för att förbättra vården avseende trycksår, undernäring och fall). Aldrig göra ensam är en paroll, därför är jag engagerad också i både Omvårdnadsrådet i SLL och Distriktssköterskeföreingen.

   

  Alla som känner mig vet att jag rör på mig – jämt. Älskar att bada oavsett temperatur och väder, jobbcyklar och cykelsemestrar varje år, åker gärna långfärdskridskor och annat härligt som skidor på vintern.

 • Julia Sid

  Julia Sid
  Projektledare

  Att se och höra om resultat av det vi gör tillsammans med klinikerna, när de lyckas, det ger mig enormt med energi. Det finns alltid rum att förbättra hälso- och sjukvården!

  Jag har en fot i kvalitetsförbättring och en i forskningsvärlden. Min master har jag i hälsoekonomi, policy och management från KI. Min uppsats skrev jag om ledarskap och ledarnas roller i kliniska förbättringsarbeten. Efter utbildningen var jag forskningsassistent på KI och projektledare på QRC.

   

  Under 2017 är jag ledare för ett projekt vid samtliga förlossningskliniker inom Stockholms läns landsting och på Gotland som ska stöda klinikerna att minska bristningar grad III och IV samt onödiga kejsarsnitt, även här arbetar vi tvärprofessionellt. Jag ingår också i teamet kring QRCs Coachingakademi där en av arbetsuppgifterna är att ansvara för QRCs Kvalitetsnätverk.

   

  Jag började deltid på QRC Stockholm i augusti 2015. Samtidigt som jag slutförde min master gick jag en coachutbildning inom kvalitetsförbättring på The Dartmouth Institute i Boston, USA. Efter det har jag jobbat med att coacha kliniska, tvärprofessionella team i hela Sverige. I mitt tidigare yrkesliv har jag arbetat kliniskt som sjuksköterska i Finland, Norge och Sverige.

   

  Min passion finns på havet. Jag är en finlandssvensk seglare!

 • Neha Sharma

  Neha Sharma
  Projektledare, psykiatriregisterambassadör, leg. sjuksköterska

  Tel: 08-123 135 66
  Tel: 073-973 48 69

  E-post >

  Min drivkraft är att se att det vi gör har betydelse för andra människor och att det bidrar till en ny och bättre sjukvård. Att vara en del i vårdens utveckling är både utmanade, spännande och lärorikt.

   

  Jag är regional ambassadör för de psykiatriska kvalitetsregistren. I min roll ingår att besöka vårdenheter och visa hur kvalitetsregister är verktyg i att förbättra och utveckla deras vårdverksamhet. Jag arbetar också med patientsamverkan och med hur partnerskap mellan profession och patienter leder till en ökad förbättring i vården.

   

  Jag är legitimerad sjuksköterska med inriktning inom psykiatrin. Jag har fördjupat mig i ”human centered design”-tänket och gått kurser i hur man med strategisk servicedesign kan få förståelse och en djupare kunskap i människors tankar och behov.

   

  År 2015 påbörjade jag min spännande resa på QRC. Innan dess arbetade jag inom psykiatrin i både öppen- och slutenvård, inom andra verksamheter i sjukvården och inom servicebranschen. Erfarenheterna från två serviceinriktade yrken som har fokus på människors behov har jag mycket stor nytta av i min profession i dag. Det har gett mig ett brett perspektiv.

 • Lotta Söderman

  Lotta Söderman
  Projektledare, leg. psykiatrisjuksköterska, leg. psykoterapeut, med. Mag

  Tel: 08-123 138 62
  Tel: 070-003 81 99

  E-post >

  Jag har lång erfarenhet av att arbeta kliniskt inom psykiatrins olika områden och verksamheter. Jag har också arbetat som biträdande chef och enhetschef under flera år. Jag brinner verkligen för att förbättra psykiatrin för våra patienter och det var på det sättet jag tog steget till att vara kvalitetsregisterambassadör för de psykiatriska registren som var ett projekt mellan 2014 och mars 2017.

   

  Under de senaste tre åren har jag arbetat heltid med förbättringsarbete inom psykiatrin, jag har delat min tid mellan QRC Stockholm och Centrum för Psykiatriforskning. Sedan början av mars 2017 arbetar jag dock heltid på QRC.

   

  Jag är en av kuggarna i QRC Coachingakademi och under 2017 kommer min roll på QRC att handla om förbättringsarbete. Jag ägnar på olika sätt hela min arbetstid till detta. Jag delar min tid mellan uppdragsutbildningen på KI och de skräddarsydda uppdragen som finns inom förlossningsvården och Barn och ungdomspsykiatrin. Bland arbetsuppgifterna ingår coaching, planering och genomförande av utbildningsdagar inom ramen för Coacingakademins utbildningar.

 • Helena Tjärnberg

  Helena Tjärnberg
  Administratör

  Tel: 08-123 131 71
  Tel: 072-582 44 07

  E-post >

  Att ge god service – det brinner jag verkligen för. Jag tycker om att vara spindeln i nätet QRC och KI och att ge service både externt och internt.

   

  I min roll ingår att ansvara för det administrativa arbetet på hela QRC. Jag samordnar arbetet mellan våra huvudmän KI och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. En stor del av min tid arbetar jag med administrationen kring våra kurser i QRC Coachingakademi – med möten, lokaler, att deltagare får information och material. Jag är också projektsamordnare, ansvarar för ekonomisk rapportering och har vissa sekreteraruppdrag.

   

  Jag kom till QRC 2015, hade då varit inom vården i några år. Innan dess hade jag ett långt arbetsliv inom försäkringsområdet. Jag är utbildad projektledare.

Jag brinner för att bidra till utvecklingen av vården och har ett speciellt hjärta för psykiatrin. Det är otroligt spännande att jobba här med andra som också är passionerade för sina ämnen och områden. Jag blir glad av att se människor utvecklas och gro i QRC Coachingakademi.

 

Jag är psykiatriregisterambassadör för Svenskt Beroenderegister och ECT-registret samt kontaktperson för Riksät. Mitt uppdrag är att stimulera till ökad registrering och användning av data från de psykiatriska kvalitetsregistren för förbättringsarbete i Stockholmsregionen och på Gotland. Jag är också coach i QRC Coachingakademi där jag stöttar blivande coacher under deras utbildning.

 

Min högskoleutbildning som sjuksköterska med inriktning på psykiatri och beroende har jag från Yrkeshögskolan Novia i Vasa. Jag kom till QRC 2014. Innan dess arbetade jag inom heldygnsvård och FoU-verksamhet. Jag är utbildad teamcoach i förbättringsarbete och instruktör i grund HLR, S-HLR, D-HLR och första hjälpen. Är styrgruppsmedlem i kvalitetsregistret BUSA.

 

Jag är född i Finland och har svenska som modersmål. Som student var jag aktiv i studentpolitiken på lokal, nationell och europeisk nivå under många år och det var väldigt roligt och lärorikt på många sätt. Flyttade till Stockholm 2010. Var med i en actionkomedi för barn som tonåring men valde som tur en annan karriär.

Jag har arbetat med handläggning och projektledning av hälso- och sjukvårdsfrågor inom SLL i över 10 år, och forskningsstöd för utveckling av hälso- och sjukvården i över 15 år. Dessförinnan arbetade jag med grund- och interdisciplinär forskning och utbildning på Karolinska Institutet i ca 12 år.

 

Jag arbetar med stöd för samverkan, utbildning och forskning för kvalitetsregister och kvalitetsregisteranvändare. Här ansvarar jag sedan flera år i en registerforskningskurs, har medförfattat en bok om kvalitetsregister (på svenska och engelska) och arbetar aktivt med kunskap och former för registersamverkan inom Norden. Dessutom är jag kontaktperson och projektledare för flera av QRC:s anslutna kvalitetsregister, såväl nystartade som väletablerade.

 

Det är verkligen motiverande med att arbeta med kvalitetsfrågor inom hälso- och sjukvården. Att ha levande samtal med läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter m.fl. m.fl. om deras vardag. Gemensamt går vi igenom såväl upplevelser vad som fungerar och när, som reflektioner kring när man inte känner att ens kunskap, verktyg och resurser inte räcker till. På detta sätt kan jag stödja dem med att beskriva och vårda det som fungerar, exempelvis i form av hur, vad och varför man registrerar. Jag kan också stödja genom att lösa problem som kan upplevas som svårhanterade, genom att använda och sammanföra lösningar som faktiskt finns och de personer som har ansvar och praktisk erfarenhet.

 

Jag började arbeta på QRC Stockholm våren 2012, när vi fortfarande var ganska så nystartade.

 

Innan jag kom till QRC har jag arbetat inom SLL sedan 2005 med: utveckling av program för framtidens hälso- och sjukvård, landstingets investeringsstrategi för hälso- och sjukvård, landstingets sakkunnigstruktur inom hälso- och sjukvård, genom att samordna, projektleda, stödja, utveckla, organisera, analysera, sammanställa m.m.

 

Jag är född i Göteborg, och flyttade till Stockholm i början av 1990-talet. Intressen jag har och försöker bevara är familjen, idrott, musik, och skapande och textarbete i olika former.

 

I min utbildningsryggsäck har jag flera examina: Fil.mag. i Kemi, Göteborgs universitet 1994, Med dr Neurovetenskap, Karolinska Institutet, 1997, Civilekonom D.H.S., Handelshögskolan i Stockholm, 2002. Dessutom har jag ett antal högskolepoäng utöver det, exempelvis inom medicinsk teknik, juridik, elektronik och elektroniska system. Jag uppskattar verkligen att leta, hitta och använda kunskap och erfarenheter hos mig själv och andra, oavsett om det gäller i vardagliga möten, projekt, internetresurser, kurser eller forskning.

Jag brinner för att arbeta med realistisk data, att använda både traditionella statistiska och de allra senaste metoderna för att bidra till en bättre hälsa.

 

Min roll på QRC är statistiker. I mitt jobb ingår att analysera och visualisera data och visa på resultat från kvalitetsregistren. Jag arbetar också med registrens årsrapporter. Jag har bred erfarenhet inom interpretation (tolkning) med tyngdpunkt på resultat i sociala livet och i förbättringsarbete. De senaste fyra åren har jag specialiserat mig inom området ”Analysrealistisk data”. Jag är postdoktor (fil. dr?) i medicinsk epidemiologi och biostatistik samt i suicidforskning och prevention för psykisk ohälsa, där jag har publicerat artiklar. Min utbildning tog jag både i Italien och i Houston, USA, där jag skrev min avhandling vid M.D. Anderson Cancer Center. Det var då jag förälskade mig i realistiska applikationer inom biostatistik. Jag kom till QRC 2014, då närmast från Karolinska Institutet.

 

Jag är född i södra Italien, i Benevento, och uppvuxen i Caserta, båda nära Neapel. Under mina semestrar åker jag gärna till Italien för att träffa föräldrar, släktingar och vänner. För mig är det viktigt att åka dit, men jag känner mer och mer att Sverige börjar bli mitt nya hem. Att jag valde att bo i Sverige beror på att alla pratar engelska. Nu studerar jag svenska på kvällarna.

Det jag brinner för är att underlätta. Att användare av system får bästa möjliga lösning och att deras röster är de som hörs högt under utvecklingsprocessen är viktigt för mig. Jag är duktig på att kommunicera över gränser och kan språket både inom vård och IT.

 

På QRC arbetar jag som projektledare för tekniska projekt – antingen utveckling, test eller införande, ofta alla dessa delar. Jag började som konsult på QRC 2013 och anställdes 2015.

 

Jag är civilingenjör i elektroteknik från KTH. Min erfarenhet av IT-stöd till registerbaserad forskning och epidemiologiska studier är lång. Innan jag kom till QRC arbetade jag länge på Karolinska Institutet som utvecklare, databasadministratör och analytiker. Jag har varit projektledare i många större utvecklingsprojekt och arbetat som testare för IT-system inom epidemiologisk forskning.

Nyfikenhet och möjligheter till nya lösningar driver mig framåt. Jag engageras av att hitta nya arbetssätt, ta bort grus i maskineriet och förenkla tröga processer. Att skapa struktur och arbetssätt för bättre och säkrare resultat. Jag vill och hoppas kunna bidra till en utveckling inom vården som hjälper till och skapar redskap för patientsäkerhet och dialog med patienterna kring deras verkliga behov.

 

Min roll på QRC är projektledning. Jag har uppdraget som koordinator för Svenska neuroregister och arbetar med registerutveckling för våra nationella kvalitetsregister. I det ingår bland annat utveckling och upphandling av IT-tjänster.

 

Jag har många års erfarenhet av att planera, organisera, följa upp och driva verksamhetsutveckling och förbättringsarbete inom vården. Jag kom till QRC 2013. Är sjuksköterska i grunden och har påbyggnad inom ledarskap och organisation samt vårdlogistik. Jag har ett förflutet på bland annat kardiologen på Södersjukhuset.

Jag är verksamhetschef för QRC Stockholm sedan mars 2017. Jag har arbetat med kunskapsstyrning, kvalitetsregister och utveckling i hälso- och sjukvården under många år, en stor del av tiden som chef och i ledande befattningar.

 

Min bakgrund är en utbildning i beteendevetenskap, och en MBA. QRC-coach och diplomerad chefscoach finns också på min meritlista

Teamarbetet är grunden till allt arbete. Jag brinner verkligen för att delta i en förändringsprocess vare sig det handlar om att lyfta fram verklig behov eller att facilitera en innovationsprocess.

 

Mitt huvudsakliga arbetsområde är systemarkitektur. Där plockar jag upp kundernas processer och visualiserar dem för att få syn på behov. Nästa steg i processen är att matcha behov mot existerande infrastruktur, eller om det behövs, planera för innovation.

 

Jag började på QRC 2015. Har en teaterutbildning, är legitimerad sjuksköterska och har en master i hälsoinformatik där jag specialiserat mig i designmetoder. I mitt arbete som skådespelare under tio år har jag både skapat ett intresse och en förmåga att arbeta i grupper som befinner sig i förändringsprocesser. Min kliniska bakgrund som sjuksköterska har laddat mig med klinisk erfarenhet från geriatrik, psykiatri och transplantation. Vidare har jag arbetat med designmetoder som verktyg i offentlig verksamhet.

 

Vikten av teamarbete och att ha fokus är något jag lärt mig genom en av mina stora passioner – bergsklättring.

Skapandet! Det är min stora passion som kommunikatör på QRC. Att berätta om allt spännande och viktigt vi gör, se vår hemsida växa, inta nya skepnader och former och implementera nya verktyg. Det är en fantastisk resa att följa hur QRC växer fram.

 

I min roll ingår att ansvara för våra kommunikationsaktiviteter som hemsida, intern- och extern kommunikation, våra deltaganden på mässor och konferenser med mera. Vår hemsida, ett fönster ut mot mottagarna, är en viktig kommunikationskanal där jag har stort fokus. Min långa erfarenhet inom vår ”bransch” har gett mig ett stort och viktigt nätverk och goda kunskaper i hur den är organiserad. A och O i min roll.

 

Jag kom till QRC 2012, började inom området administration och har sedan inriktat mig mot kommunikation. Jag påbörjade min utbildning till kommunikatör under 2013.

 

Jag är född i Budapest, men kom till Sverige när jag var liten. Jag talar många språk flytande. Min familj är lite av ett internationellt team. Min man är från södra Italien, det pratas oftast italienska och svenska i vårt hem, ibland hänger ungerska med på ett litet hörn. Jag älskar att dansa och tävlingsdansade i pardans när jag var ung, det skulle vara kul att återuppta dansen igen. Men till dess dansar jag vidare på kommunikationsscenen.

Jag stortrivs i mitt arbete som btr enhetschef på QRC. Jag har ett fantastiskt team runt mig och är stolt över vad vi åstadkommer. År 2011 fick jag uppdraget att för Stockholms läns landsting ta fram förutsättningar och beslutsunderlag för kvalitetsregistercentrat QRC Stockholm. Sedan dess har jag med mina kollegor arbetat med inriktningen att vården ska vara en resurs i människors hälsosituation, att den ska förebygga ohälsa, bota och lindra.

 

I min roll ingår förutom att vara ledare, att stötta framtagandet av olika typer av kunskapsunderlag och tjänster som driver vården och hälsoutvecklingen. Bästa tillgängliga kunskap ska vara möjlig i varje vårdsituation. Utfallet av vården ska ge möjlighet för patienter, vårdpersonal, beslutsfattare och forskare att få underlag för bästa beslut och kunskaper. Detta är en cirkel där alla bidrar.

 

Som sjuksköterska med specialitet inom barn- och distriktsvård och med vårdpedagogisk examen har jag alltid drivits av att göra gott för de behövande och stärka patienter och närstående. Jag har utvecklat kunskapsunderlag som Vårdhandboken, drivit stora projekt som Punk (Primärvårdens utveckling nationell kvalitet), Primdok (modell för att beskriva primärvården) och Tuff (satsning för att förbättra vården avseende trycksår, undernäring och fall). Aldrig göra ensam är en paroll, därför är jag engagerad också i både Omvårdnadsrådet i SLL och Distriktssköterskeföreingen.

 

Alla som känner mig vet att jag rör på mig – jämt. Älskar att bada oavsett temperatur och väder, jobbcyklar och cykelsemestrar varje år, åker gärna långfärdskridskor och annat härligt som skidor på vintern.

Att se och höra om resultat av det vi gör tillsammans med klinikerna, när de lyckas, det ger mig enormt med energi. Det finns alltid rum att förbättra hälso- och sjukvården!

Jag har en fot i kvalitetsförbättring och en i forskningsvärlden. Min master har jag i hälsoekonomi, policy och management från KI. Min uppsats skrev jag om ledarskap och ledarnas roller i kliniska förbättringsarbeten. Efter utbildningen var jag forskningsassistent på KI och projektledare på QRC.

 

Under 2017 är jag ledare för ett projekt vid samtliga förlossningskliniker inom Stockholms läns landsting och på Gotland som ska stöda klinikerna att minska bristningar grad III och IV samt onödiga kejsarsnitt, även här arbetar vi tvärprofessionellt. Jag ingår också i teamet kring QRCs Coachingakademi där en av arbetsuppgifterna är att ansvara för QRCs Kvalitetsnätverk.

 

Jag började deltid på QRC Stockholm i augusti 2015. Samtidigt som jag slutförde min master gick jag en coachutbildning inom kvalitetsförbättring på The Dartmouth Institute i Boston, USA. Efter det har jag jobbat med att coacha kliniska, tvärprofessionella team i hela Sverige. I mitt tidigare yrkesliv har jag arbetat kliniskt som sjuksköterska i Finland, Norge och Sverige.

 

Min passion finns på havet. Jag är en finlandssvensk seglare!

Min drivkraft är att se att det vi gör har betydelse för andra människor och att det bidrar till en ny och bättre sjukvård. Att vara en del i vårdens utveckling är både utmanade, spännande och lärorikt.

 

Jag är regional ambassadör för de psykiatriska kvalitetsregistren. I min roll ingår att besöka vårdenheter och visa hur kvalitetsregister är verktyg i att förbättra och utveckla deras vårdverksamhet. Jag arbetar också med patientsamverkan och med hur partnerskap mellan profession och patienter leder till en ökad förbättring i vården.

 

Jag är legitimerad sjuksköterska med inriktning inom psykiatrin. Jag har fördjupat mig i ”human centered design”-tänket och gått kurser i hur man med strategisk servicedesign kan få förståelse och en djupare kunskap i människors tankar och behov.

 

År 2015 påbörjade jag min spännande resa på QRC. Innan dess arbetade jag inom psykiatrin i både öppen- och slutenvård, inom andra verksamheter i sjukvården och inom servicebranschen. Erfarenheterna från två serviceinriktade yrken som har fokus på människors behov har jag mycket stor nytta av i min profession i dag. Det har gett mig ett brett perspektiv.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta kliniskt inom psykiatrins olika områden och verksamheter. Jag har också arbetat som biträdande chef och enhetschef under flera år. Jag brinner verkligen för att förbättra psykiatrin för våra patienter och det var på det sättet jag tog steget till att vara kvalitetsregisterambassadör för de psykiatriska registren som var ett projekt mellan 2014 och mars 2017.

 

Under de senaste tre åren har jag arbetat heltid med förbättringsarbete inom psykiatrin, jag har delat min tid mellan QRC Stockholm och Centrum för Psykiatriforskning. Sedan början av mars 2017 arbetar jag dock heltid på QRC.

 

Jag är en av kuggarna i QRC Coachingakademi och under 2017 kommer min roll på QRC att handla om förbättringsarbete. Jag ägnar på olika sätt hela min arbetstid till detta. Jag delar min tid mellan uppdragsutbildningen på KI och de skräddarsydda uppdragen som finns inom förlossningsvården och Barn och ungdomspsykiatrin. Bland arbetsuppgifterna ingår coaching, planering och genomförande av utbildningsdagar inom ramen för Coacingakademins utbildningar.

Att ge god service – det brinner jag verkligen för. Jag tycker om att vara spindeln i nätet QRC och KI och att ge service både externt och internt.

 

I min roll ingår att ansvara för det administrativa arbetet på hela QRC. Jag samordnar arbetet mellan våra huvudmän KI och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. En stor del av min tid arbetar jag med administrationen kring våra kurser i QRC Coachingakademi – med möten, lokaler, att deltagare får information och material. Jag är också projektsamordnare, ansvarar för ekonomisk rapportering och har vissa sekreteraruppdrag.

 

Jag kom till QRC 2015, hade då varit inom vården i några år. Innan dess hade jag ett långt arbetsliv inom försäkringsområdet. Jag är utbildad projektledare.