Uppdatering av juridiska handboken

Eftersom ny dataskyddsförordning träder i kraft den 25 maj samt att nationell lagstiftning är under översikt kommer QRC att tillsammans med SLL juridik uppdatera den juridiska handboken.

 

Vi räknar med att ha en uppdaterad version klar under hösten 2018.

 

Har du frågor som rör juridik kontakta hans.lindqvist@sll.se, QRC.