QRC om beslutsstöd på Vitalis

Vi deltar på Vitalis 2017 i Göteborg den 25 – 27 april. Hans Lindkvist, QRC Stockholm håller ett seminarium om Snabbverkande kvalitetsregister:

 

”Snabbverkande kvalitetsregister erbjuder kliniska beslutsstöd och kan användas direkt när vården ges. De en del av den lokala journalen och används i vård- och behandlingssyfte för att följa upp och optimera den individuelle patientens hälsa i realtid innan data exporteras till de nationella kvalitetsregistren.

 

Teknikutvecklingen öppnar för medskapande mellan vårdtagare och vårdgivare i flera av vårdens sammanhang. Vad händer när vårdens professionella verktyg implementeras i den privata sfären?”

 

Tid och plats:  Torsdag den 27 april, kl 08.30 – 9.00, sal A7
Vitalis, Svenska Mässan, Göteborg

 

Programmet finns här.