QRC representerar på International Forum i Kuala Lumpur

BMJ och IHI Institute for Healthcare improvement ordnar konferenser på temat förbättringsarbete världen över och denna gång fick QRC möjligheten att representera med en poster på konferensen i Kuala Lumpur. Postern handlade om det fleråriga projekt som QRC drivit med fokus på kvalitetsregister i psykiatrisk vård. Vi fick också möjligheten lyssna på andra och nedan delar vi med oss av det som vi uppfattade som några av de globala trenderna i vården.

 

kuala_lumpur


Gemensamma internationella trender och utmaningar
Ord och teman som var på allas läppar var patientinvolvering och hur man ökar arbetsglädjen och förebygger utbrändhet bland medarbetare i vården. En återkommande punkt är även diskussion om hur vi ska följa upp kvaliteten i hälso-och sjukvården och hur man kan leda mot en lärandestyrd, kvalitetsförbättrande organisation. Alla delar är nära kopplade men vi har försökt skilja dem åt här och beskriva dem mer i detalj:

 

1. Förbättringsarbete och involvering av patienter/civilsamhället.
Från att ha haft fokus på new public management ett bra tag så rör vi oss nu till att dela makt och beslutsfattande i hälso- och sjukvårdsorganisationer med medarbetare och patienter. Vård och arbetsprocesser bör styras och förbättras tillsammans med dom som känner systemet bäst och blir mest berörda av det, det vill säga patienterna och personalen som jobbar i det.

 

getting_to_the_third_curve.

Bild: Del av presentation av Derek Feeley, CEO IHI.

 

2. Bekämpa utbrändhet och öka arbetsglädje.
Om utbrändhet i sjukvården vore ett virus skulle vi ha en epidemi. Överallt i världen har vi en allt mer pressad arbetskraft i sjukvården, allt fler sjukskrivs på grund av utbrändhet och allt fler vårdutbildade flyr vården. Trenden är global. Detta är en nedåtgående spiral eftersom dom som lämnas kvar får en ännu större arbetsbörda. Flera sessioner handlade om hur man kan leda med glädje, involvera medarbetare i beslut och lyfta medarbetare i organisationen. IHI har nyligen släppt en rapport på detta ämne: IHI framwork for improving Joy in Work som kan fungera som en karta för att vända denna negativa trend. 
Joy in Work

 

3. Hur tampas med en åldrande befolkning och mer kroniska sjukdomar?
Detta är en fråga som är på mångas läppar. Vi tampas med samma utmaningar världen över, kroniska sjukdomar och en åldrande befolkning, både patienter och personal. Vi måste hitta sätt att jobba smartare och använda de resurser vi har bättre. Och det är bråttom.

 

4. Hur kan vi ha roligare?
Gör det roligt istället för att tvinga in förändringar i verksamheten. Hur kan vi utgå från ”social movement thinking” och sociala medier som verktyg? Och utgå från motivation och beröra känslor. Exempel på detta är Helen Bevans #endPJparalysis eller att ge ut priser för bästa idéerna/bästa läkare.

 

Andra trender
Avancerad IT och Artificiell Intelligens tar plats i vården. Globalisationen påverkar hur vi jobbar. Vi har allt mer tillgång till data som gör att vi kan göra bättre beslut. Kommunikationens betydelse, hur vi på ett mer inspirerande sätt kommunicerar budskap i vården mellan vårdpersonal och med patienter.

 

Fakta
BMJ – Internationell medicinsk tiddskrift. www.bmj.com

IHI – Intitute for Healthcare improvement – internationell organisation som jobbar med att förbättra vården världen över. www.Ihi.org