Anpassning av dataskydd till EU:s nya förordning

EU:s dataskyddsförordning blir tillämplig i Sverige den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen. Utredningen har inför det sett över registerförfattningarna inom Socialdepartementets verksamhetsområde, men en nödvändig så kallad skyddsåtgärd föreslås införas i läkemedelsförordningen.

 

För att analysera konsekvenserna och se över hur Socialdepartementets verksamhetsområden påverkas av den nya förordningen tillsatte regeringen den så kallade Socialdataskyddsutredningen.

 

Utredningens målsättning, eller utgångspunkt, har varit att den behandling av personuppgifter som är laglig i dag ska kunna fortsätta. Den målsättningen har uppnåtts efter en ingående analys av både dataskyddsförordningen och registerförfattningarna. Den nya förordningen medför dock förstärkta rättigheter för den registrerade och ökade skyldigheter för personuppgiftsansvariga.

 

En nyhet i EU:s dataskyddsförordning är att det tillkommit fler kategorier av känsliga personuppgifter. Det gäller bland annat genetiska uppgifter och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en person.

 

Läs mer här.

Ladda ner Socialdataskyddsutredningen här.