Kurs: Register i klinisk forskning – en värdefull resurs

Vår uppskattade kurs om hur kvalitetsregister och andra nationella register kan användas i klinisk forskning går i år den 12–13 november. Den vänder sig till forskningsintresserad vårdpersonal, forskarstuderande samt registerintresserade från läkemedels- och medtechindustrin.

Kursen berättigar till 0,6 högskolepoäng. Den innehåller bland annat information om tillgängliga register och biobanker, samt hur de kan och får användas, olika möjliga projektupplägg, hur patientsamverkan kan höja forskningens kvalitet och relevans, vilka juridiska krav som finns och andra praktiska handfasta råd.

Pris

1 300 kronor per deltagare, inkl moms (från högskolor och/eller offentlig sektor)
3 700 kronor per deltagare, inkl moms (från näringsliv)
I priset ingår förtäring båda dagarna.

Läs mer och anmäl dig till kursen