Kurs: Användning av register i klinisk forskning, 2017

QRC Stockholm arrangerar tillsammans med KI Södersjukhuset och KI Danderyds sjukhus utbildningen ”Användning av register i klinisk forskning”  den 21 – 22 november 2017.

Målgrupp
Kursen vänder sig till forskningsintresserad vårdpersonal, forskarstuderande samt registerintresserade från läkemedels- och medtechindustrin. 

Innehåll
– Forskning eller kvalitetssäkring
– Hur forska som kliniker/vårdverksam – praktiska råd
– Forskningsprojekt – traditionellt upplägg, register-RCT, tvärvetenskaplig forskning
– Patientsamverkan och patientrapporterade mått
– Personuppgiftslagen
– Biobank
– Samkörning med Socialstyrelsens och SCB:s register
– Juridiska aspekter – sekretess, patientrekrytering, personuppgiftshantering, datauttag
– Finansieringskällor

Kursen berättigar till 0,6 poäng för doktorander.

Pris
1 300 kronor per deltagare, inkl. moms (från högskolor och/eller offentlig sektor)
3 700 kronor per deltagare, inkl. moms (från näringsliv)
I priset ingår förtäring båda dagarna.

Ladda ner program och anmäl dig här.