Kurs: Användning av register i klinisk forskning, 2016

QRC Stockholm arrangerade tillsammans med KI Södersjukhuset och KI Danderyds sjukhus utbildningen ”Användning av register i klinisk forskning” i november 2016. Kursen vände sig till forskningsintresserad vårdpersonal.

Läs mer och ta del av presentationerna här.