Kurs i förbättringsarbete 2015

Coachingakademin_2014_2015

Programstart: 1 september 2015

Sista ansökningsdag var den 14 april 2015.
Kontakta Susanna Lagersten om du har frågor angående medverkan.

Syftet med kursen är att bygga kunskaper och färdigheter i hur man aktivt kan driva varaktigt kliniskt förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister. Deltagarna får också lära och praktisera coachingmetodik för att uppnå ännu bättre resultat. Chefer som är kopplade till verksamheten erbjuds delta i ett särskilt ledarskapsspår.

Medverkan i Coachingakademin ger:

  • En certifierad förbättringscoach – kvalificerad utbildning
  • Engagemang av hela teamet
  • En till två chefer möjlighet att delta i ett särskilt utvecklat chefsprogram
  • Möjlighet att arbeta med att förbättra något som är viktigt i er verksamhet
  • Ökad kompeten och kunskap om kvalitetsregistret, gör till ”vana” att använda
  • Handledning och stöd till coachen och teamet under hela året
  • Kontakt och erfarenhetsutbyte med andra verksamheter
  • Nätverk och fortbildning efter programmets avslut

Kursen bedrivs från och med i år som en uppdragsutbildning i samarbete med Karolinska Institutet. Den ger 15 högskolepoäng. Du hittar information om kursen här. (Sök på Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister).

Praktisk information

Tid: programmet pågår mellan 1 september 2015 och 4 juni 2016.

Kontakta Susanna Lagersten om du har frågor angående medverkan.
susanna.lagersten@sll.se

Några röster från tidigare deltagare:

”Det har varit en mycket lärorik och utvecklande utbildning i metodiken kring coaching. Just att hjälpa medarbetare att se sin egen betydelse för att förbättringen ska gå framåt är mycket viktig. Att sedan se resultat gör att själva förbättringsarbetet blir roligt och intressant.”

”Vi har gjort förändringar som vi bara tänkt göra tidigare.”

”Vi fortsätter att använda våra nya arbetssätt, och mäta resultaten av dessa i vårt register”