Förbättringsarbete

Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister har sedan 2013 gett samtliga registercentra i Sverige i uppdrag att stödja verksamhetsnära förbättringsprojekt med hjälp av kvalitetsregister i samverkan och dialog med hälso- och sjukvården.

Syftet är att stödja verksamheternas uppdrag att utveckla kompetens i att bedriva kontinuerligt förbättringsarbete, samt att stödja registrens utveckling mot en bättre anpassad presentation av återkopplande registerdata.

Mål för uppdraget är att deltagande verksamheter i utvecklingsprogrammet ska:

  • uppnå förbättringar i vården och för patienterna,
  • utveckla ett hållbart sätt för hur man arbetar med uppföljning av vårdens resultat samt
  • arbeta på ett strukturerat sätt med förbättringsarbete utifrån registerdata.

Vi arbetar med förbättringsarbete bland annat genom vår kurs i förbättringsarbete inom ramen för QRC Coachingakademi.

Här berättar Jenny Björk, certifierad coach i förbättringsarbete och projektledare vid QRC Coachingakademi mer om förbättringsarbete i vården och om QRCs utbildning i förbättringsarbete med kvalitetsregister.
(Film, 3 min, klicka på bilden.)

Jenny_Bjork_film_forbattringsarbete