Vitalis 2017 – QRC medverkar

På Vitalis möts aktörer från kommuner, landsting, myndigheter, företag och akademi för att diskutera framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg.

QRC medverkar den 27 april kl 8.30 med ett seminarium om beslutsstöd: Snabbverkande kvalitetsregister.

 

 

 


Tid och plats

Den 25 – 27 april
Svenska Mässan, Göteborg
Mer om Vitalis här.


QRC:s seminarium

Snabbverkande kvalitetsregister
Torsdag den 27 april kl 8.30 – 9.00, sal A7
Hans Lindqvist, QRC Stockholm
Programmet finns här.


Kontakt

Hans Lindqvist, QRC Stockholm

Hans Lindqvist