13 September

Välkommen till höstens första QRC Forum med temat ”Status för etableringen av den nationella kunskapsstyrningen i samverkan med nationella kvalitetsregister”.

Program
Presentationer av pågående arbete på nationell och regional nivå.
Diskussion med registermedarbetare och övriga deltagare kring förutsättningar och behov för kvalitetsregisters egna arbete och samverkan i den nya kunskapsstrukturen.

Medverkande
Marie Lawrence, kansliansvarig nationella kvalitetsregister och samordnare nationella stödfunktionen, SKL
Karin Göransson, handläggare nationella kvalitetsregister, SKL
Registerhållare

Moderatorer
Seher Korkmaz, t.f. enhetschef QRC Stockholm
Gunilla Jacobsson Ekman, projektledare, QRC Stockholm


Tid och plats

Torsdag 13 september 2018
Kl 15.00 – 17.30
Usine konferens, Södermalmsallén 36-38, Stockholm


Anmälan

Anmäl dig senast 11 september.

Länk till anmälan


Kontakt

Gunilla Jacobsson Ekman

Gunilla Jacobsson Ekman