09 November

Årets Nationella Kvalitetsregisterkonferens äger rum 9 november i Stockholm på Folkets Hus.

Konferensen är en dag för erfarenhetsutbyte mellan register, vård- och omsorgsverksamheter, myndigheter, patienter, näringsliv, akademi och andra utvecklare och användare.

Boka dagen och håll utkik här efter mer information!


Tid och plats

Torsdag den 9 november
Kl 9 – 17
Folkets hus, City Conference Center, Stockholm


Anmälan

Information om program, anmälan och praktiska detaljer kommer under våren.

Se Nationella Kvalitetsregisters hemsida här.