Kvalitetsregister för forskning 2017

På mötet diskuteras framtiden för registerforskningen med flera intressanta föreläsare, praktiska exempel på metodik inom kvalitetsregisterforskningen, nya metoder, hälsoekonomi och samarbete både inom norden, internationellt och med företag inom Life Science Industrin.

Mötet arrangeras gemensamt av Apotekarsocieteten, SKL och VR.

Ladda ner programmet här.


Tid och plats

Tisdag den 23 maj
Kl 10 – 16, kaffe från 9.30
Radisson Blue Arlandia


Anmälan

Deltagaravgift: 500 kr exklusive moms.
Antalet platser är begränsat.

Anmälan


Kontakt

Jack Lysholm, SKL

Jack Lysholm