Framtidens kliniska studier

Hur ser framtidens forskningsmetoder ut? Vilken roll har framtidens forskningspatient och inom vilka terapiområden bedrivs framtidens kliniska studier?

Nationell konferens om kliniska studier är en årlig mötesplats för kunskapsutbyte och nätverkande och riktar sig till dig som arbetar inom akademi, hälso- och sjukvård och industri. Årets tema är Framtidens kliniska studier.

Ladda ner preliminärt program här.


Tid och plats

Torsdag den 7 – fredag den 8 september
Aula Medica, Stockholm


Anmälan

Anmälan


Kontakt

Anna Lundström

Anna Lundström


Arrangör

Konferensen arrangeras inom ramen för den nationella satsningen Kliniska Studier Sverige, som är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner; Forum Sydost, Forum Norr, Forum Söder, Gothia Forum och Forum Uppsala-Örebro och Karolinska Trial Alliance (KTA) som är 2017 års regionala värd och arrangör av konferensen.