22 November

Förbättrad förlossningsvård 2018 – nationell konferens

Vi är ett stort steg närmare målet en förbättrad och jämlik svensk förlossningsvård – de nationella satsningarna sedan 2015 har gett resultat. På landets förlossningskliniker sjuder det av förbättringsprojekt. Förbättringsidéer har tagits fram och implementerats. I höst samlar vi alla förlossningskliniker till den första nationella konferensen med förbättringsarbeten inom förlossningsvården i fokus. Syftet är att dela kunskap, lära och inspireras av varandra.

Vem kommer?
Alla landets förlossningskliniker, barnmorskor, förlossningsläkare och undersköterskor/barnsköterskor är välkomna. Programmet tas fram med representanter för förlossningsvården i Sverige.

Programmet innehåller bland annat

 • goda exempel på kliniska förbättringar i förlossningsvården
 • inspiration om hur man gör mätningar till en rolig del av arbetet
 • vägledning i att använda data från Graviditetsregistret i förbättringsarbetet
 • möjlighet att interaktivt delta i dialog om förbättringsarbete.

Några av de förbättringsarbeten som kommer presenteras är

 • Förlossningskliniken Höglandssjukhuset i Eksjö
  Kliniken med störst sänkning av andel kejsarsnitt bland förstföderskor i landet om: ”att inte bara se svårigheter utan också utmaningar och möjligheter att kunna förbättra”.
 • Förlossningskliniken Karolinska Huddinge
  En parlör på arabiska, somaliska och polska för kvinnor som inte talar svenska eller engelska som ska användas i krystskedet.
 • Förlossningskliniken i Södertälje
  Ett bokmärke till kvinnorna på MVC med information om hur man arbetar aktivt för att förhindra bristningar vid födslar.
 • Förlossningskliniker från Södersjukhuset, Karolinska Sjukhuset i Huddinge och Södertälje
  Internutbildningar för att nå nyanställda, timanställda och inhyrda. De övar på att sy, inspektera och handgrepp – allt för hindra bristningar.

Presentera ditt förbättringsarbete
Vi vet att det finns många genomförda förbättringsarbeten i hela landet. Låt dina kollegor ta del av dessa. Vi söker er som vill presentera ert förbättringsarbete muntligt eller på en poster.

Ditt bidrag ska innehålla:

 • En tydlig rubrik som sammanfattar ämnet/postern
 • En kort sammanfattning, max två meningar
 • Bakgrund och syfte – varför och hur genomfördes arbetet (problemet)
 • Resultat/delresultat av arbetet. Maximalt 400 ord på svenska eller engelska.

Skicka in ditt bidrag per mejl senast den 30 september till abstracts@qrcstockholm.se


Tid och plats

Torsdag den 22 november
Kl 9.30 – 16.30
Lokal: Meetingroom, Alströmergatan 20, Stockholm


Pris

Konferensen genomförs med medel från den statliga satsningen på Kvinnors hälsa. Reducerat självkostnadspris 250 kronor (ex. moms) per deltagare.  
Du står själv för kringkostnader.


Anmälan

Länk till anmälan


Kontakt

Vill du veta mer om konferensen?
Inger Rising, QRC Stockholm
08- 123 132 15

Inger Rising


Arrangör

QRC Stockholm i samarbete med Graviditetsregistret.