22 November

Förbättrad förlossningsvård 2018 – nationell konferens

Vi är ett stort steg närmare målet en förbättrad och jämlik svensk förlossningsvård – de nationella satsningarna sedan 2015 har gett resultat. På landets förlossningskliniker sjuder det av förbättringsprojekt. Många nya idéer har fötts fram.

I höst samlar vi alla förlossningskliniker till den första nationella konferensen med förbättringsarbeten inom förlossningsvården i fokus. Syftet är att dela kunskap, lära och inspireras av varandra.

Vem kommer?
Alla landets alla förlossningskliniker, barnmorskor, förlossningsläkare och undersköterskor/barnsköterskor är välkomna. Sprid gärna inbjudan till dina kollegor. Programmet tas fram med representanter för förlossningsvården i Sverige.

Du kommer att kunna ta del av förbättringsarbeten på plats:
Förlossningskliniken Höglandssjukhuset i Eksjö
Kliniken med störst sänkning av andel kejsarsnitt bland förstföderskor i landet om: ”att inte bara se svårigheter utan också utmaningar och möjligheter att kunna förbättra”.

Förlossningskliniken Karolinska Huddinge
En parlör på arabiska, somaliska och polska för kvinnor som inte talar svenska eller engelska som ska användas i krystskedet.

Förlossningskliniken i Södertälje
Ett bokmärke till kvinnorna på MVC med information om hur man arbetar aktivt för att förhindra bristningar vid födslar.

Förlossningskliniker från Södersjukhuset, Karolinska Sjukhuset i Huddinge och Södertälje
Internutbildningar för att nå nyanställda, timanställda och inhyrda. De övar på att sy, inspektera och handgrepp – allt för hindra bristningar.

 

Vill du presentera ditt förbättringsarbete?
Vi vet att det finns många goda exempel på förbättringsarbeten i hela landet. Låt dina kollegor ta del av dessa. Vi söker både dig som vill hålla en kort muntlig presentation (20 minuter) och som vill presentera ett skriftligt abstract (poster).

Ditt bidrag ska innehålla:
– En tydlig rubrik som sammanfattar ämnet/postern.
– En kort sammanfattning, max två meningar.
– Bakgrund och syfte, varför genomfördes arbetet (problemet) och hur genomfördes arbetet.
– Resultat/delresultat av arbetet.

Maximalt 400 ord på svenska eller engelska.
Skicka in ditt bidrag per mejl (adressen nedan) senast den 15 juni.
Senast den 1 juli får du besked om deltagande.

 


Tid och plats

Torsdag den 22 november
Kl 10 – 17
Lokal: i Stockholm


Pris

Konferensen genomförs med medel från den statliga satsningen på Kvinnors hälsa. Reducerat självkostnadspris 250 kronor (ex. moms) per deltagare.  
Du står själv för kringkostnader.


Anmälan

Anmälan kommer att öppnas i augusti, håll utkik på QRCs hemsida.


Kontakt

Vill du veta mer om konferensen?
Inger Rising, QRC Stockholm, 08- 123 132 15

Inger Rising


Arrangör

QRC Stockholm