22 November

Förbättrad förlossningsvård 2018 – nationell konferens

Vi är ett stort steg närmare målet en förbättrad och jämlik svensk förlossningsvård – de nationella satsningarna sedan 2015 har gett resultat. På landets förlossningskliniker sjuder det av förbättringsprojekt. Förbättringsidéer har tagits fram och implementerats. I höst samlar vi alla förlossningskliniker till den första nationella konferensen med förbättringsarbeten inom förlossningsvården i fokus. Syftet är att dela kunskap, lära och inspireras av varandra.

Vem kommer?
Alla landets förlossningskliniker, barnmorskor, förlossningsläkare och undersköterskor/barnsköterskor är välkomna. Programmet tas fram med representanter för förlossningsvården i Sverige.

Program

08.30

Registrering med fika

09.30

Välkomna! Introduktion och gemensam information

09.40

En trygg förlossningsvård uppnås genom goda resultat i både hårda och mjuka värden

Mia Ahlberg, ordförande, Barnmorskeförbundet Andreas Herbst, ordförande, Svensk förening för obstetrik och gynekologi

10.00

Från nationell satsning till hållbart förbättringsarbete

Eva Estling, nationell samordnare, Kvinnors hälsa, SKL

10.40

Fika

11.00

Förbättringsarbeten i den kliniska vardagen:
12 goda exempel  från förlossningsvården presenteras i två parallella spår

12.30

Lunch

13.30

Summering av förmiddagen och introduktion till eftermiddagen

13.40

Systematisering i bruken av oxytocin – kvalitetssikring eller forskning?

Janne Rossen, Department of Obstetrics and Gynecology, Sørlandet Hospital HF, Kristiansand, Norge

14.30

Postervandring och fika

15.00

Följ dina förbättringsresultat i Graviditetsregistret

Olof Stephansson, registerhållare, obstetriker, Karolinska Universitetssjukhuset Lotta Elvander, barnmorska, vårdutvecklare, BB Stockholm

15.30

Ekologiskt förbättringsarbete – ta hänsyn till historia och framtid i klinisk vardag

Helena Hvitfeldt, PhD, teamledare för QRC Coachingakademi, FoU-chef Tiohundra AB

15.50

Prisutdelning för bästa förbättringsarbete

16.00

Hur går vi vidare för att fortsätta förbättra?

16.30

Dagen avslutas

Skriv ut programmet som PDF

Presentera ditt förbättringsarbete
Vi vet att det finns många genomförda förbättringsarbeten i hela landet. Låt dina kollegor ta del av dessa. Vi söker er som vill presentera ert förbättringsarbete på en poster.

Ditt bidrag ska innehålla:

  • En tydlig rubrik som sammanfattar ämnet/postern
  • En kort sammanfattning, max två meningar
  • Bakgrund och syfte – varför och hur genomfördes arbetet (problemet)
  • Resultat/delresultat av arbetet. Maximalt 400 ord på svenska eller engelska.

 

Skicka in ditt bidrag per mejl senast den 30 september till abstracts@qrcstockholm.se


Tid och plats

Torsdag den 22 november
Kl 9.30 – 16.30
Lokal: Meetingroom, Alströmergatan 20, Stockholm


Pris

Konferensen genomförs med medel från den statliga satsningen på Kvinnors hälsa. Reducerat självkostnadspris 250 kronor (ex. moms) per deltagare.  
Du står själv för kringkostnader.


Anmälan

Länk till anmälan


Kontakt

Vill du veta mer om konferensen?
Inger Rising, QRC Stockholm
08-123 135 12

Inger Rising


Arrangör

QRC Stockholm i samarbete med Graviditetsregistret.