Avslutningsträff för förbättringsteam

Den 8 december 2017 samlade vi alla 12 förbättringsteam i förlossningsvården i Stockholm till en avslutningsträff.  Posterwalk – där förbättringsteamen presenterade sina projekt – , föreläsning av dr Clas Malmström om hållbart förbättringsarbete i en stressig arbetsmiljö och firande stod på programmet.

Under sex heldagsseminarier har teamen lärt sig om förbättringsarbete, både i teori och praktik samt parallellt arbetat med egna förbättringsprojekt på hemmaplan.

Alla klinikchefer (verksamhets- och vårdchefer) har också involverats, de har deltagit vid tre seminarier och träffats på fyra styrgruppsmöten för att diskutera förbättringsfrågor. 

Teamen har använt data från graviditetsregistret, klinikerna har kontinuerligt fått stöd i att använda det för att kunna följa sina egna resultat . Detta har också bidragit till att graviditetsregistret har blivit än mer användarvänligt.

Ökad användning av sutureringsmall
Teamet Bristningar på BB Södertälje har arbetat för att öka användningen av sutureringsmallen i journalsystemet Obstetrix.

image12Förbättringsteamet från BB Södertälje har ökat användningen av sin sutueringsmall. Här med diplom och QRC-coachen Lotta Söderman (mitten).

­ – Vi förväntade oss att användningen av sutureringsmallen vi använder skulle öka från noll till 80 procent innan november 2017, men redan i september hade den ökat till 100 procent, berättade Clara Björklund och Joanna Kicka, båda barnmorskor från BB Södertälje.

Syftet med förbättringsarbetet är att dokumentationen om vilka strukturer som suturerats ska bli bättre samt att underlätta när information skall ges till patienten om skadan.

– Vi vill också öka medvetenheten om bäckenbottenanatomin hos våra barnmorskor för att förbättra omhändertagandet vid en förlossningsskada, berättade Clara Björklund och Joanna Kicka.

De har upptäckt ytterligare förbättringsutrymme när det gäller dokumentationen i sutureringsmallen, vilket är viktigt både för ökat lärande hos barnmorskorna och för fortsatt säkerhet för patienterna vid uppföljning av uppkommen skada. De har därför utvecklat en lathund som förenklar dokumentationsprocessen.

Parlör vid krystning 
Teamet Bristningar vid Karolinska Huddinge har tagit fram en parlör som ska användas i krystskedet.

IMG_2486_2
Sima Nourradini, team Bristningar, och Johanna Strömberg, Kejsarsnittsteamet, båda vid Karolinska Huddinge.

– Vi har tagit fram ett språkhjälpmedel på arabiska, somaliska och polska som ska användas i krystskedet för kvinnor som inte talar svenska eller engelska. Syftet är att främja långsamt framfödande genom enkla uppmaningar och instruktioner. Vi planerar utöka till fler språk om det faller väl ut, berättade Fatima Sofri, team Bristningar vid Karolinska Huddinge.

Några av deltagarnas reflektioner:
– Helt fantastiskt att kunna träffas så här, få tid till lärande och reflektion. Vi kunde inte ha gjort detta förbättringsarbete utan QRC.

– När alla kliniker träffas ser vi att vi har samma frågor och problem. Det har varit fantastiskt bra. 

– Detta har varit oerhört positivt. Vi tar hjälp av och lär oss av varandra. Det är en fördel att ha en dialog – på flera nivåer.