Växer åt rätt håll med nya verktyg

Hållbarhet – hur ska förbättringsarbetet fortsätta även efter avslutad kurs? Det var temat på den avslutande träffen med Järvapsykiatrins nyutbildade förbättringsexperter. Verksamhetsledningen var också på plats och tog del av gruppens erfarenheter och förbättringsprojekt.

 

Sedan oktober 2016 har åtta medarbetare från Järvapsykiatrins mottagning i Rinkeby gått den skräddarsydda teoretiska utbildningen och parallellt genomfört förbättringsprojekt i verksamheten. Gruppen har träffats gemensamt vid sju tillfällen. Teamen har jobbat med att införa årskontroll, mötesrutiner och att öka patientsäkerhet och patienternas egen kapacitet på sjuksköterskemottagningen.

 

Några av reflektionerna gruppen gjort är:
”Vi vill hålla den påbörjade processen levande, vi har lärt oss en användbar modell och det är lättare nu att beskriva och konkretisera.”

 

Deltagarna har gjort nya insikter och fått ny kunskap i och med utbildningen, de sammanfattar:
”Nu växer vi åt rätt håll – vi har fått verktyg”.

 

Ledningen menar att utbildningen har varit ett viktigt steg för organisationen att ta. ”Gruppen är som ett träd som börjat blomma”.

 

Examensdagen avslutades som sig bör med diplomutdelning, bubbel och tårta.

 

Jarva
Folke Göransson, Eva Nybäck, Eliza Sigfried, Frida Herrera, Anette Gagula, Jerry Zackrisson, Helene Leitner, Hannan Omar. Fanny Holmqvist saknas på bilden.

 

Läs mer om QRC Coachingakademis skräddarsydda program här.