Uppstart för ny årskull i KI-kursen

QRC Coachingakademi hade den 4:e september uppstartsträff för deltagare i uppdragsutbildningen ”Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister” på 15 högskolepoäng. I år är deltagarantalet rekordstort med hela 35 deltagare som ska bli förbättringscoacher. Ledarskapsspåret har hela 18 chefer.

 

 

Vad är era förväntningar på dagen och på kursen?

Från vänster; Annelie Danneteg, Sima Nouraddini, Annika Hedlund Svensson och Petra Ryman
Från vänster; Annelie Danneteg, Sima Nouraddini, Annika Hedlund Svensson och Petra Ryman. Annelie och Annika är chefbarnmorskor på Södersjukhuset och Sima och Petra är barnmorskor på Karolinska Universitetssjukhuset.

 

– Få inblick i hur hela kursen är uppbyggd och på vilket sätt vi ska kunna arbeta som coacher hemma på våra kliniker. Sima lägger till att det känns bra att många chefer är på plats idag och att det känns viktigt att prata om hur cheferna kan stödja de blivande coacherna och deras förbättringsteam.

 

Petra, som tillsammans med Sima har erfarenhet från en av Coachingakademins skräddarsydda kurser i förbättringsarbete förväntar sig ytterligare teoretisk bakgrund till redan påbörjade förbättringsarbeten och stöd i hur de på sin klinik ska kunna implementera förbättringsidéer de redan har.

 

Annelie Danneteg och Annika Hedlund Svensson väntar sig att få tips och hjälp med hur fallgropar och misstag kan undvikas och även verktyg för hur det som coach går att arbeta med teamets och övriga medarbetares motivation så att alla kommer med på tåget. 

 

Coaching har alltid legat mig varmt om hjärtat

Cecilia Lind, barnmorska på Södersjukhuset.
Cecilia Lind, vårdutvecklare på Södersjukhuset.

 

– Jag tyckte hela dagen var intressant, främst har jag fått klarhet i vilka möjligheter jag kommer att få. Coaching har också alltid legat mig varmt om hjärtat, säger Cecilia Lind, vårdutvecklare på BB SÖS.

 

Det här blir jättebra!

Karin Eriksson, sjuksköterska på Psykiatri Nordväst, Kronans psykiatriska öppenvårdsmottagning i Sundbyberg.

 

Karin tycker också att hela dagen och det helhetsperspektiv som gavs över de kommande två terminerna var intressant. – Tidigare har det känts diffust, jag har funderat över hur det ska gå men efter den här dagen har bitarna fallit på plats. Det här blir jättebra! säger Karin med ett stort leende.

 

Vi på QRC ser nu fram emot en spännande kurs och att få lära känna och dela erfarenheter med alla nya kursdeltagare!

 

Mer om kursen Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister: http://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/