QRC Coachingakademi har utbildat på Södersjukhuset

Under hösten har verksamhetsutvecklare från i stort sett alla verksamhetsområden deltagit i en coachingutbildning för att få nya kunskaper om hur man coachar chefer och medarbetare i det kontinuerliga förbättringsarbetet.

 

SoS–1

 

På Södersjukhuset finns cirka 15 vårdutvecklare med uppdrag att arbeta med verksamhetsplanering, patientsäkerhet, verksamhetsutveckling/förbättringsarbete samt omvärldsbevakning. Verksamhetsutvecklarna ska stödja arbetet inom dessa områden på alla nivåer från övergripande verksamhetsområdesnivå till medarbetarnivå.

 

– Genom att stärka verksamhetsutvecklarnas förmåga att coacha chefer och medarbetare i det kontinuerliga förbättringsarbetet, hoppas vi kunna utveckla systematiken, kraften och takten i förbättringsarbetet inom Södersjukhuset, säger Marie Björnstedt Bennermo, chefläkare på Södersjukhuset.

 

Under sex utbildningsdagar varvades teoriska kunskaper om förbättringsmetodik med praktik. Utbildningstillfällena innefattade tre fokusområden:

 

– Coachning och förändringspsykologi
– Förbättringskunskap
– Mätningar och kvalitetsregister i förbättringsarbete

 

Ett moment i utbildningen var att coacha ett förbättringsteam på sitt verksamhetsområde.

 

– Utbildningen har förbättrat samarbetet mellan verksamhetsutvecklarna och möjligheterna att lära av varandra, så att inte alla behöver uppfinna hjulet på nytt, säger Birgitta Wranne, kvalitetsutvecklare på Södersjukhuset.

 

Exempel på genomförda förbättringsprojekt: läkmedelslista vid övergång mellan MIVA och HIA, patientinformation på akutmottagningen och följsamhet till WHO´s checklista på kirurgoperation.

 

Coachingutbildningen hölls i samarbete med QRC Coachingakademi som finansieras och arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting (SLL), Karolinska Institutet (KI) och Beslutgruppen för Nationella kvalitetsregister.

 

Artikeln publicerades på Södersjukhusets intranät den 24 januari 2017, den är skriven av SöS kommunikationsavdelning.