Lärseminarium förlossningskliniker inom SLL och Gotland

Lärseminarium i det skräddarsydda programmet för deltagarna i den stora förlossningssatsningen. Deltagarna är barnmorskor, undersköterskor och läkare från Karolinska sjukhuset, Danderyds sjukhus, BB Stockholm, Södertälje sjukhus, Visby lasarett och Södersjukhuset.

Bakgrund

Staten och SKL har kommit överens om en satsning för att stärka förlossningsvården och främja insatser som syftar till en bättre hälsa hos kvinnor.

QRC Stockholms Coachingakademi har fått i uppdrag att under två års tid stötta förlossningsvården i Stockholms läns landsting och i Region Gotland i deras förbättringsarbete att nå målen. I Stockholms kommer två av målen för förlossningsvården vara att minska allvarliga bristningar och minska andelen undvikbara kejsarsnitt.

Läs mer om projektet här.


Tid och plats

Fredag 20 oktober
Kl 9.00 – 16.30
Ersta Konferens, Stockholm


Anmälan

Endast för kursdeltagare.


Kontakt

Helena Tjärnberg, QRC Stockholm

Helena Tjärnberg