Heldag för chefer i ledarskapsprogrammet

Den 26 oktober anordnas en heldag för de chefer och ledare som valt att gå det ledarskapsspår som löper parallellt med uppdragsutbildningen Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister.

Syftet med dagen är att chefer och ledare skall få utökad kunskap om förbättringsarbete och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Evidensen säger oss att detta är av stor vikt för att implementeringen av förbättringsarbeten skall lyckas och bli hållbara i längden.

Datum och Tid

Torsdag 26 oktober 2017
Kl. 9.30-16.00


Anmälan

Endast för kursdeltagare.


Kontakt

Helena Tjärnberg, QRC Stockholm

Helena Tjärnberg